Ümumi

27 sentyabr anım günü şeirlər

27 sentyabr anım günü şeirlər saytımızda sizlər üçün təqdim olunur.

Azərbaycan ta qədimdən başl bəlalı ölkə olmuşdur. I Qarabağ müharibəsindən sonra itirilən torpaqlarl geri qaytarmaq üçün yenidən müharibə alovlandı. II Qarabağ müharibəsi qələbə ilə başa çatdı. Artıq doğma Qarabağımız bizimdir. Bu torpaqları bizlərə yenidən qaytaran şəhid və qazilərimizin yeri isə daim ürəklərdədir. Bu gün bir çox məktəblərdə, universitetlərdə, Azərbaycanın hər yerində şəhidlərimiz rəhmətlə anılır.

Şəhidim

Müəllif: Narıngül Nadir

Yoluna su səpim, göz yaşı sıxım?
Çəkməndə torpaq var, torpaq, bir sıxım…
Ver, əsgər çəkməni köksümə sıxım,
Çəkməsində çiçək bitən şəhidim.

Ayağın yerdədir, yolun göylədi,
Göydən ulduz uçdu, yaram göynədi.
Xəbərin oldumu o qız neylədi –
Dönüb üfüqlərdə itən şəhidim?

İgid Poladımla hər an qoşasan,
Sən elə Ağdamsan, elə Şuşasan.
Can fəda etdin ki, vətən yaşasın,
Bayrağa bürünüb ötən şəhidim.

Torpağa qan səpdin, torpaq oyandı,
Qanın çiçəklədi, bu necə qandı?
Yazdın ki, Qarabağ Azərbaycandı!
Sən elə vətənsən, vətən, şəhidim!

ŞƏHID

Müəllif: Leyla Mətin

Gör nələr sığdırdın bir nakam ömrə,

Hər kəsin yadında şən qala bildin

Güllələr susduran gülüşünlə sən,

Hər kəsin könlündə kök sala bildin.

Nur üzlü şəhidim, rahat uyu, yat

Vətənin azaddır, torpağın azad

Qanınla yağıdan təmizlədiyin

Basmaz torpağına bir də yad ayaq.

ŞƏHİDİN SƏSİ

Müəllif: Hafiz Zeynal

Dinlə məni düşün biraz

Minlərin son nəfəsiyəm

Bu gün torpaq altda yatan

Həmin şəhidin səsiyəm

Unutmayın bizi bir an

Keçsə də çox uzun zaman,

Düşmənə dilədən aman

O ordunun mərd kəsiyəm

Bu gün torpaq altda yatan

Həmin şəhidin səsiyəm.

Məni bilənlərdən soruş,

Cəsarətli o mərd duruş

Kiməsə tez unudulmuş

Həmin şəhidin səsiyəm

Mən yetim qalan uşaqların

Mən odu sönmüş ocağın

Mən namusu Qarabağın

Şah babamın nəvəsiyəm

Bu gün torpaq altda yatan

Həmin şəhidin səsiyəm.

O GÜN

Müəllif: Zaur Ustac

(Milli Qəhrəman Polkovnok İlqar Mirzəyevin xatirəsinə)

Hər şey belə başladı,

Gülə-gülə getmişdin…

Döndün üzdə təbəssüm,

Çöhrənə həkk etmişdin…

Tək getmişdin gedəndə,

Yüz min olub qayıtdın…

Özün getdin yuxuya,

Milyonları oyatdın…


Hər şey belə başladı,

Bütün xalq həmdəm oldu…

Cümlə aləm toplandı,

Azərbaycan cəm oldu…


Yuxudaykən əbədi,

Yatmışlara qalx dedin…

Vətənin qara dərdin

Al boyayıb, ağ etdin…


Girib torpaq altına,

Çıxartdın üzə nə var…

Bir gedişə mat idi,

Taxtada tüm fiqurlar…


Başlanan yol qapından,

Şuşayadək uzandı…

Vətən oğlun itirdi,

Torpağını qazandı…


Belə şanlı hekayət,

Tarixdə bir, ya iki…

Lap başqası varsa da,

Möcüzədir bizimki …


Bu dastanı qanıyla

Yazdı ərlər, ərənlər…

Bu kitabın qədrini,

Bilir yazmaq bilənlər…

ƏSGƏR ATASIYAM

Ulu yaradandan imdad istərəm,

Əsən küləklərdən qanad istərəm.

Bir ocaq istərəm, bir od istərəm,

Könlüm isinəsi, əlim yatası

Əsgər atasıyam, əsgər atası.

Dizinin xətası dizimə gəlsin,

Gözünün qadası gözümə gəlsin.

Gəlirsə qoy mənim özümə gəlsin.

Çovğunun, boranın, qarın xətası.

Əsgər atasıyam, əsgər atası.

Bir ana qəfildən bitdi yanımda,

O da özü boyda dərddi yanımda.

Poçtalyon fikirli ötdü yanımdan,

Üzümə gülmədi meşin çantası,

Əsgər atasıyam, əsgər atası.

Güllərdən bir çələng hörüm göndərim,

Yanından gələn var görüm, göndərim.

Bütün çiçəklərdən dərim, göndərim,

Hər gülün öz ətri, çətri, butası

Əsgər atasıyam, əsgər atası.

Ay oğul, mən sizdən hünər gözlərəm,

Qələbə gözlərəm, zəfər gözlərəm,

Hər gün “Xəbərlər”dən xəbər gözlərəm,

Mənə yetişəsi, mənə çatası

Əsgər atasıyam, əsgər atası.

İgid səngərləri od-ocaq yerim,

Şəhid məzarları yatacaq yerim.

Sənsən ümid yerim, tutacaq yerim,

Ey yaylım atəşi, zəfər sədası,

Əsgər atasıyam, əsgər atası.

İndi sən şəhidsən, Mirzəyev Aslan!

Müəllif: Elxan Yurdoğlu

Ananın fəryadın eşitdiyim an

Sevincim qursaqda qaldı, şəhidim.

Kədərli gözlərlə baxırdı atan,

Sevin qələbəyə, – deyə bilmədim.

Sən getdin buradan o haqq dünyaya,

Düşünmə, arxasız qaldı qardaşın.

İndi sən şəhidsən, Mirzəyev Aslan,

Bizlərə əmanət oldu qardaşın.

Bu vətən hər zaman yetişdiribdir

Səntək cəsarətli, mərd oğulları.

Bilirəm, xöşbəxtdir göylərdə ruhun –

Alındı düşməndən vətən torpağı.

Bu haqq savaşında hünərinlə sən

Heyrətə gətirdin neçə insanı.

Şərəflə vuruşdun, artıq şəhidsən,

Dastanın olubdur şərəf dastanı.

VƏTƏN EŞQİNƏ İlhamə MƏHƏMMƏDQIZI

Şəhidlərin dilindən

Cismimdi qürbətdə, ruhum Vətəndə,

Tabutum qoynuna alanmaz məni.

Azəri torpağın azad görməsəm,

Məzar girdabına salanmaz məni.

Vətən həm bu dünyam, həm o dünyamdı,

Keçmiş-gələcəyi unutmaz məni.

Vətənə dediyim qurban canımdı,

Həsrəti, kədəri qorxutmaz məni.

Yalançı şöhrətə yad olmuşam mən,

Vətənin eşqinə ad almışam mən.

Allah dərgahında ucalmışam mən,

Müxənnət nifrəti alçaltmaz məni.

İndi öz yurdumun səmasındayam,

Babək, Cavanşirin dünyasındayam,

Məsləkdaşlarımın sırasındayam,

Yaddaşlar xəzanla saraltmaz məni.

Vətən eşqi! Taleyimlə barışdım,

Arzuma, həm istəyimə qovuşdum,

Əbədiyyət üfüqündə alışdım,

Həqiqət Günəşim var, batmaz mənim.

Şəhid anası

Salam, şəhid anası!
Mən də sənin bir balan.
Olmasam da qəhrəman
Şuşa, Kəlbəcər alan.

Sənin oğlun tapşırıb,
Səni mənə yol aldı.
Məhz onun sayəsində
Ordumuz zəfər çaldı.

Salam, şəhid atası,
Sən necə qürurlusan.
Dağ boyda oğlun gedib,
Yenə də dik durmusan.

Ağappaq saçlarından,
Nur saçılır, nur, ata.
Hər zaman qürurlu ol,
Həmişə dik dur, Ata!

Salam, şəhid bacısı,
Dağ gördün, dağ itirdin.
Üzü nurlu bir igid,
Arxa, dayaq itirdin.

İndi bütün igidlər,
Qardaşındir, ay bacı,
Sən şəhid bacısısan
Sənə yoxdur tay, bacı.

Salam, şəhid qardaşı,
Yaş tutmasın gözünü,
Hər an şəhid olmağa,
Hazır elə özünü.

Sənin qardaşın, sonra,
Mənim qardaşım gedər.
Sonra mən, sonra da sən
Sonra bütün igidlər.

Salam, şəhidin yarı,
Bilirəm darıxırsan,
Bir ümid, gələr deyə
Pəncərəyə baxırsan.

Bilirsən gəlməyəcək
Yol yoxdur daha geri
Şəhid olub igidin
Cənnətdir onun yeri.

Sən, ey şəhid övladı,
Boynunu bükmə qəti,
Çünki heç bükülmədi
Atanın şux qaməti.

Şəhiddir sənin atan
Ay ölkəmin çırağı,
Şəhidlər diri qalar,
Şəhidlər ölməz axı.

Bir əsgərin dilindən

Haqqını halal et mənə
Bəlkə getdim, qayıtmadım.
Son şeirdir yazdım sənə
Bəlkə getdim, qayıtmadım.

Tam vaxtıdır getmək üçün,
Düşməni məhv etmək üçün,
Qeyrətini çəkmək üçün,
Bəlkə getdim, qayıtmadım.

Getməliyəm, demə getmə,
Kişinin borcudur getmək,
Gəlməyimə ümid etmə
Bəlkə getdim, qayıtmadım.

Yaddaşlarda qalım gərək,
Vaxtdır, zəfər çalım gərək,
Mən də şəhid olum gərək,
Bəlkə getdim, qayıtmadım.

Dik tut hər zaman başını
Yad görməsin göz yaşını
Hazır elə baş daşımı,
Bəlkə getdim, qayıtmadım.

Qarabağa gedir bu yol,
Dua elə mənə bol-bol.
Qurban olum, muğayət ol
Bəlkə getdim, qayıtmadım.

Ağlama, gözəl sevgilim,
Dua elə qoy tez gəlim,
Bəlkə qayıtdım, nə bilim,
Bəlkə getdim, qayıtmadım.

Tabut

Bir gün çiyinlərdə bir tabut gedər
Bir cəsəd sevdası yandırar səni,
Yoxluğum qar kimi yağar üstünə,
Təpədən dırnağa dondurar səni.

Daha ulduzlara tənha baxarsan
Tənhalıq bıçaqtək tökər qanını
Qaranlıq otaqda dəli olarsan
Səssizlik kar edər qulaqlarını.

Payız daha gözəl görünməz sənə
Yağan yağışlar da ovutmaz artıq,
Gözünün yağıştək yağan yaşını
Min günəş çıxsa da qurutmaz artıq.

Qalarsan əllərin yanaqlarında
Axan göz yaşını silib gedərsən
Ürəyin istəsə, açıqdır qapım
Hərdən məzarıma gəlib-gedərsən.

Gəlib baş ucumda durarsan səssiz
Ruhum səni görüb sevinər bəlkə,
Onda nə çəkmişəm bilərsən sənsiz
Buz kəsmiş ürəyin isinər bəlkə.

Sonra baş daşımda rəsmimə baxıb
Xəyala dalarsan, gülərsən bir az.
Məni öldürdüyün azdır, əzizim,
Bacarsan özün də ölərsən bir az…

EY ŞƏHİD

Ey Şəhid! Vətəni qorumaq üçün,
Düşmən gülləsinə sipər oldun sən.
Qanınla xəritə cızaraq bu gün,
Bizlərə eylədin əmanət – Vətən.

Ey Şəhid! Qarşında biz ağlayırıq,
Almadın həyatdan sən öz kamını.
Düşmənə vermədin aman bir anlıq,
Aldın məzlumların intiqamını.

Ey Şəhid! İgidlik dastanı yazdın,
Tarixə şəhidlik möhürü vurdun.
Düşmən yazdığını qanınla pozdun,
Torpağın adını sən Vətən qoydun.

Ey Şəhid! Qarşında baş əyirik biz,
Sönmüş ocaqlara ruh verdin yenə.
Sahibsiz, yiyəsiz qəbirlərimiz,
Əsarətdən çıxıb döndü Vətənə.

Ey Şəhid! Gözlərin bulağı oldun,
Ruhundan qəlblərin çeşməsi daşır.
Hər qəlbdə, könüldə doğma iz qoydun,
Hər evdə-ocaqda adın dolaşır.

Ey Şəhid! Qürurla anamız Vətən,
Şanlı bayrağıyla bələdi səni.
Çünki, o bayrağı öz qanınla sən,
Boyayıb qorudun Ana Vətəni.

Ey Şəhid! Ruhunu alan mələklər,
Şəhadət verdilər şəhidliyinə.
Allah məqamına verərək dəyər,
Cənnətdə imarət qurdurub sənə.

Ey Şəhid! Ulduzlar kimi məkanın,
Əlçatmaz səmada olacaq artıq.
Səni görmək üçün hər gün səmanın,
Sən olan nuruna boyanacağıq.

Ey Şəhid! Vətənə qurban olaraq,
Qanınla adını yazdın üstünə.
İndi dalğalanıb üstündə bayraq,
Odlu salamını çatdırır sənə.

Ey Şəhid! Ölümə qalib gələrək,
Döndün ölməzliklə əbədiyyətə.
Qəhrəman ruhuna salam verərək,
Hər gün doğulursan sən bu millətə.

Ey Şəhid! Getdiyin Cənnətdə səni,
Nur üzlü şahzadə qarşılayacaq.
Peyğəmbər nəvəsi İmam Hüseyni,
Görəndə sevincin aşıb-daşacaq.

Ey Şəhid! Haqqını halal et bizə,
Qalan ömrümüzü borcluyuq sənə.
Qoymadın xal düşə qeyrətimizə,
Canını verməklə qurban Vətənə.

ƏSGƏRİM

Əsgərim, dikilib nəzərlər sənə,
Zəfər marşlarını gözləyir hamı.
Dayaqsan, dirəksən ana vətənə.
Hər kəs addımından alır ilhamı.

Əsgərim, düşmənə mərhəmət etmə,
Düşmənin erməni şərəfsizdir, bil.
Təsliməm desə də, yaxına getmə,
Nadandan alçaqlıq kənarda deyil.

Əsgərim, mərhəmət edib bir zaman,
Düşməni ocağa yaxın buraxdıq.
Sonda etdi bizə iftira, böhtan,
Doğma yurdumuzda ocaqsız qaldıq.

Əsgəri, coş, dünya silib gözünü,
İgidlik tarixi yazanı görsün.
Meydanda yarımçıq qoyma sözünü,
Vətən səndən zəfər gözləyir bu gün.

Əsgərim, inanma barış deyənə,
İnamın arxandan zərbə vuracaq.
Məgər dərs deyilmi, dünənlər sənə,
Türkmənçay, Gülüstan təkrar olacaq…

Əsgərim, Xocalı qan yaddaşındır,
Orda fəryad edir şəhid ruhları.
Düşməni kor eylə, qarşında sındır,
Bir daha baxmasın türklərə sarı.

Əsgərim, sərhəddən sərhəddə qədər,
Hər yerdə ləpirin imzandır sənin.
Şəhid ruhlarına andından keçər,
Hər qarış torpağı ana Vətənin.

Əsgərim, qeyrəti sənsən bu yurdun,
Uşaq da, böyük də sənə güvənir.
Halaldır düşmənə sən diz çökdürdün,
Diz çökmüş düşmənin aman dilənir.

Əsgərim, bu dəfə gəl amansız ol,
Peşman olacaqsan sağ qoysan əgər.
Düşmənə mərhəmət eylədik min yol,
Qoyma, təkrarlana yenə tarixlər.

Əsgərim, həddini bildirməlisən,
Yurduna göz dikən düşmənə bu gün.
Haqq da səninlədir, görürsən ki sən,
Açılıb şərəfli meydan səninçün.

Əsgərim, qılıncı açma belindən,
Qılınc Atilladan mirasdır sənə.
Miras sahibinin ruhunu duy sən,
O ruhdan güc-qüvvət dolar qəlbinə.

Şəhid

Müəllif: Xansu Qurbanova

Salam, ey gedən adam!

Salam, ey qalan şəhid!

Sən iyirmi yaşında,

Şuşanı alan şəhid!

Necəsən, gözüm nuru?

İçimdən ötən adam,

Yaraların necədir?

Qələbə, vətən adam.

Anan ilə danışdım,

Dərdi üyüdən ana.

Hamımızın anası,

Səni böyüdən ana.

Danışdım sənin kimi,

Hayına hay deyirdi,

Səni əzizləyirdi,

Sənə laylay deyirdi.

Deyirdi, mənim balam,

Dağ başında dumandı,

Deyirdi, mənim balam,

İgitdi, qəhrəmandı.

Bilirəm, qəhrəmansan,

İyirmicə yaşında,

Taleyin üzü dönsün,

Yox atan, qardaşın da.

Qəti narahat olma,

Doğmaların bil bizi,

Hamımızın doğması,

Hamımızın əzizi.

Bircə burda sinəmin,

Yarası tək göynədin,

Atasız böyümüşdün,

Anasız böyümədin!

5/5 - (1 Səs)

Əlaqəli yazı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button