Yuxu yozma

Yuxuda qoyun gormek

Yuxuda çoxlu qoyun görmək, bolluq və bərəkət içində yaşayacağınıza işarədir.  Qoyunların otarıldığını görmək tezliklə çox firavan bir həyat yaşayacağınıza işarə edir.  Qoyunun evə girdiyini görmək, içində olduğunuz ilin bərəkət və bolluq ili olduğuna işarə edir.  Yuxuda qoyun görmək hər cəhətdən mükəmməl olan nəcib qadına işarə edir.  Bu yuxunu görən adamın belə bir qadını olacaq, yəni onun belə fəzilətlərə malik bir həyat yoldaşı var və ya olacaq. Yuxuda qoyunun gəlib evinizə girdiyini görmək bolluq, bərəkət və sevinc əlaməti olaraq yozulur.  Yuxuda qoyunun ona (yuxu sahibinə) toxmaq (baş) atdığını görən şəxs, arvadının hiyləsi və pis davranışı ilə qarşılaşdığına və ya qarşılaşacağına işarə edər.  Yuxuda qoyun aldığını görən insanın məqsədinə çatacağına,  arzularının həyata keçəcəyinə işarədir.  Yuxuda evinizdən qoyun çıxdığını görmək ziyan və itkiyə, mal itkisinə və ya malınızın oğurlanmasına yozulur.

Deyirdilər ki, bir qoyunlarının olduğunu görmək bir il ərzində alacaqları məmnunluq və sevincdən xəbər verir.  Yuxuda hamilə (hamilə) qoyununuz olduğunu görmək mal və pul qazanmağa yozulur, bu qazanc həm kənd təsərrüfatı məhsullarından, həm də ticarətdən ola bilər. Yuxuda qoyununuzun öldüyünü görmək yaxşı deyil.  Kədər və qəmə düşmək və ya həyat yoldaşından ayrılmaq əlaməti olaraq yozulur.  Yuxuda qoyun mələməsi (qoyun ağlaması) eşitdiyinizi görmək, yaxşı bir insandan, hörmətli bir insandan lütf və fayda görəcəyinizə işarədir.  Yuxuda qoyun başı görməyi bərəkət qazanmağa və uzunömürlüyə işarə etmişlər.  Kim yuxusunda qoyun mindiyini görsə, bunu ruzisinin bol olması ilə yanaşı, qismətinin də bol olmasına yozub.  Yuxuda qoyun sağdığınızı görmək, qadından (ərindən) mal almaq, qadının (ərin) malından faydalanacağınıza işarə edir.

Yuxuda qoyun südü içdiyinizi görmək, digər südü halal olan keçi və mal-qara südü içmək kimi halal mallara yozulur.  Yuxuda qoyun tapdığını görüb ona sahib olmaq vəlayət, sədrlik, mülk, hökm və bərəkət əldə etməyə işarədir.  Yuxuda qoyunun qarşınızda getdiyini, lakin ona yetişə bilmədiyini görmək;  lakin onu ala bilməyəcəyini göstərir.  Yuxuda qoyunun öz üzərinə atıldığını və onunla sərt mübarizə apardığını görmək arvadının ona xəyanət edəcəyinə işarədir.  Yuxuda qoyun doğurduğunu görmək bolluğa, genişliyə işarə edir.  Qoyunların dəstə halında durduğunu görmək, iş üçün həmin yerə toplaşan bir qrup kişiyə işarə edir.  Yuxuda evinizdə dərisi soyulmuş qoyun görmək kiminsə öləcəyinə işarə edir.  Qoyunun həm qarası, həm də ağı yaxşıya işarədir;  ancaq ağ qoyunun yaxşı əlaməti daha çoxdur.  Qoyunların başı və ayaqları qənimət əlamətidir.

Yuxuda dişi qoyun görmək

Yuxuda dişi qoyun görmək iffətli, şərəfli, zəngin və hörmətli xanıma işarə edir.  Dişi qoyunların südü və yunu maldır.  Bir şəxs yuxuda dişi qoyun görsə və ya satın alsa, bu, həmin şəxsin (yuxu sahibinin) hörmətli  və yaxşı xasiyyətli bir həyat yoldaşının (arvadının) olmasına və ya olacağına dəlalət edər.  Yuxuda dişi qoyun kəsib ətini yediyinizi görmək istəklərinizə çatacağınıza, yuxu görən subay olarsa evlənəcəyinizə işarədir.  Dişi qoyundan süd sağdığını görüb mal sayılır.

Hamilə dişi qoyun həmin ildə toplanacağı gözlənilən bolluq və sərvətdən xəbər verir.  Kim yuxusunda dişi qoyun sürdüyünü görsə, arzusuna çatar və çoxlu bərəkət qazanar.  Yuxuda ətini yemək üçün dişi qoyun kəsdiyinizi görmək, məqsədə çatmağa yozulur.  Kim ətini yemək istəmədən dişi qoyun kəsdiyini görsə, qızla evlənər.  Hər kim görsə ki, dişi qoyun qoçdur.  həmin adamın arvadı hamilə qalmaz.  Qoyunun evindən getdiyini, itdiyini, oğurlandığını görən arvadını tərk edir.  Bəzən dişi qoyun görmək kədər və bəlalara, arvadını itirməyə, rütbəsini itirməyə işarədir.

Başqa bir yuxu tərcüməçisinə görə;

Qoyun haqqında yuxu belə bir insanın əlaməti olaraq şərh olunur.  Yuxuda görülən qoyun həm də müəzzinə və çobana işarə edir.  Bəzən bu əlamət əsgərin lideri və komandiridir.  Yuxuda qoyunun yununu aldığınızı görsəniz, alicənab və namuslu bir insanın sayəsində sərvət qazanacaqsınız.  Kim quyruğundan bir qoyun götürdüyünü görsə, bir zadəgan və hörmətli şəxsin işinə və mülkünə sahib olar və onlardan faydalanar və ya işin sonunda o şəxsə varis olar və ya o əzəmətli şəxsin qızını alıb onun şərəf və onuruna sahib olar.

Əgər yuxuda qoyun tapacağınızı və ya qoyunnun hədiyyə olaraq təqdim olunacağını görsəniz, yaxşı, nəcib və güclü bir insanla dost olacaqsınız.

Yuxuda Qoyunun Öz Üstünə Mindiyini Görmək

Bu yuxunu görən şəxs özünə güclü, qüdrətli bir şəxs tərəfindən əmr edildiyinə işarə edir.  Qoyunun iki və ya bir buynuzunu sındırdığını görən şəxs həmin qüdrət sahibinin qüdrət və mənafeyinin məğlubiyyətinə (məğlubiyyətinə) yozulur.  Yuxuda kəsilmiş qoyun görmək və onun ətini paylamaq böyük bir insanın öləcəyinə və malının varisləri arasında bölüşdürüləcəyinə işarədir.  Onu görən adamın qohumlarından və ya evindən birinin ölmək üzrə olduğuna işarədir.

Yuxuda Qoyun bişirdiyini Görmək

Yuxuda qoyun bişirdiyini görmək yuxu görənin xəstələnəcəyinə və ya dövlət tərəfindən cəzalandırılacağına işarədir.  Yuxuda özünə qoyun verildiyini görən şəxsə qazanca yozulur.  Qoyun yunu məhsulu göstərir.  Yuxusunda qoyun quyruğunu dartdığını görən şəxs bir zadəgandan iş və pul alıb ondan faydalanar və ya bu adama varis olar və ya işin sonunda qızını alır.

Yuxuda qoyun kəsib ətini yemək

Yuxuda ətini yemək istəmədən qoyun kəsmək, alicənab və böyük bir şəxsi və ya düşməni öldürəcəyinizə işarədir.  Müharibədə ətini yemək istəmədən qoyun kəsdiyinizi görmək, tərcüməçilər tərəfindən qələbəyə işarə kimi yozulduğu üçün diqqət çəkir.

Yuxuda boğulmuş qoyun görmək

Yuxuda boğulmuş qoyun görmək, bəzi insanların müharibə və ya döyüş nəticəsində öləcəyinə işarə edir.  Yuxuda qoyun kəsdiyinizi görmək böyük düşmənə qalib gələcəyinizə işarədir.  Yuxuda qoyun kəsib onu fokusladığını görmək düşmənin malını müsadirə etməkdir.  Böyük qoyun görmək, idarə etmək deməkdir.  Qoyunun üstündə oturduğunu, ondan istədiyi kimi istifadə etdiyini və məşqçinin ona tabe olduğunu görən kişi hündürboylu, güclü kişiyə qalib gəlir.

Əgər qoyun ona bəla gətirsə, o adam o adamı ram edə bilməz.  Kim qoyun başlarının ona tərəf döndüyünü görsə, düşmənin başını özünə verir.  Yuxuda döyüşən, güclü insanla mübahisə edən, onlarda qalib gələn oyaq ikən də qalib gəlir.  Yuxuda xəstənin qurbanlıq və ya ət üçün qoyun kəsdiyini görmək, Allahın həmin şəxsə şəfa verəcəyinə işarədir.  Bu səbəbdən yuxusunda ona qoyun verildiyini görən şəxs bir il vali olacaq.  Qoyunların sayı çox olarsa, hər qoyun bir il ərzində valiliyi təmsil edir.

Qoyun öz üzərinə atladığını görən insan düşməninin xoşlamadığı bir işə nail olur.    Yuxuda qoyun görmək qadının hamilə olması deməkdir.

Yuxuda Qoyun Sağmaq

Yuxuda qoyun sağmaq yaxşı şeylərə işarə edir.  ruzi, bərəkət, bolluq, bolluq, qazanc və sağlamlıq və şəfa deməkdir.  Yuxuda qoyun sağan adam gözlənilməz bir yerdən xeyir-dua alır və ya özündən uzaq olan birindən böyük kömək görür.  Qoyunların sağılması bəzən malların artmasına, pul qazanmasına, bəlalardan qurtulmasına işarə edə bilər.  Bəzən bu yuxu xəstə insanlara sağlamlıq və şəfa, borcluların borcunu tezliklə ödəməyə və ya arzu edən birinin tezliklə bu istəyinə çatacağına işarə edir.

Yuxuda Qoç Görmək

Yuxuda qoç görmək mahnı oxumaq, şöhrət, pul və ya əhali deməkdir.  Yuxuda qoç görən adam atasının çox varlı və imkanlı bir şəxslə evlənəcəyinə və ya çox varlı və varlı bir şəxsdən miras alacağına işarə edər. Yuxudakı qoç çox güclü  bir insandır.  Bu səbəbdən ona qoç verildiyini və ya alındığını görən adamla tanış olur və ya dostluq edir.  Bir yuxuda bir qoç kəsmək, belə bir adamın haqsızlıq etməsi və ya dedi-qodu etməsi;  qoşa minmək öz himayəsi altında çox güclü bir insana  və ya ona kömək etmək;  bir insanın qoç olduğunu görməsi üçün çətin və gücə sahib olmaq;  Qoçun öz üzərinə minməsi çox güclü bir insanın yuxu sahibinin himayəsinə girəcəyinə işarədir.

Yuxuda  Qoyun əzizləmək

Xoşbəxtlik, gözəllik və sülh deməkdir.  Yuxuda qoyunu sevmek dunyada cox gozel bir övlada sahib olacagina gosterir.  Burada alimlər bildirirlər ki, gözəl başa düşülmək üçün “xeyirli” deməkdir.

Yuxuda qoyun sığallamaq zamanla hər şeyin yaxşı olacağına, insanın səbirli olmağa davam etməsinə işarədir.  Yuxuda qoyun sığallamaq sevgi və hörmətin qazanılacağına, hər şeyin səmimiyyətlə ediləcəyinə işarədir.

Dəyərləndir

Əlaqəli yazı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yoxla
Close
Back to top button