Yuxu yozma

Yuxuda axar çay görmək

Yuxuda axar çay görmek;  yuxu görənin nüfuzunun yüksək olduğuna işarə edir.  Yuxuda çay görməyin mənası;  baxış tərzindən asılı olaraq dəyişir.  Yuxuda görülən çayın suyu palçıqlı və ya çaşqın vəziyyətdədirsə, mühüm bir problemin gələcəyinə işarə edir.  Yuxuda görülən çay təmizdirsə;  yuxu sahibinə dəstək olacaq yeni dostla görüşməyə yozulur.

Belə yuxu görmək xeyirxah və özünə güvənən insana yozulur.  Çay sakit və aydın olarsa, gələn ildə xoşbəxtlik tapacağınıza, palçıqlı olarsa, kədər və itkiyə işarədir.  Yoldan keçmək, çimmək və ya su içmək su təmiz olsa yaxşıdır, bulanlq olarsa pisdir.  Evinizdən çayın çıxdığını və heç kimə zərər vermədiyini görmək dövlət və ya dövlət məmurları ilə yaxşı işə başlayacağınıza işarədir.  Çaya girmək, böyük insanla görüşmək, çay suyunun nəyisə apardığını görmək tezliklə itkiyə məruz qalacağınıza işarə sayılır.  Kövsər çayını görmək rahatlıq tapacağınıza işarədir.  Kövsər çayından su içdiyinizi görmək niyyətinizin yaxşı olacağına işarədir.  Yuxuda Kövsər çayını görmək düşmənlərinizə qalib gələcəyinizə işarədir.  Yuxuda çayda qayıqda getdiyinizi görmək bu günlərdə çox xoşbəxt olacağınıza və ürəyinizin sevinclə dolacağına işarədir.  Şiddətli və daşqın sulu çay görmək, bütün iş və hərəkətlərinizdə düzgün addımlar atdığınızı göstərir.  Röyada çay görməyin müxtəlif yozumları var.  Çay görmək yaxşı əlamətdir. Bu cür yuxular izzət və şərəfin yüksələcəyinə, yaxşı insana və halal mallara işarə edir.  Yuxusunda çayın çayın bir sahilindən o biri tərəfinə (bir tərəfindən o biri tərəfə) tullandığını görən insanın bu yuxusu, yuxu görənin qəm, qəm, sıxıntı və sıxıntıdan qurtulacağına işarədir. düşməninə qalib gələcək və yaxşılığa nail olacaq. 

Yuxuda Axar cay gormek nədir?

Yuxuda çay görmək;  yaxşı şərh edilmişdir.  Yuxuda çayın şiddətlə axdığını, təmiz və aydın görmək;  bəxtinin açılmasına işarədir.  Bu yuxu yuxu sahibinin malının bərəkət qazanacağına işarə kimi yozulur.  Yuxuda görülən çay buanıq və sakitdirsə, yaxşı yozulmur.  Bu yuxunu görən adamın taleyi bağlanar.

 Yuxuda çay görməyin başqa bir təfsiri;  görüləcək sahə işlərinin məhsuldarlığı şəklində,baharın gəlişinin xəbərçisidir.  Yuxuda görülən çay, görüldüyü yerə xoşbəxtlik və hüzur gətirər.  Yuxu görən insanın həyatının asanlaşacağına işarə edən bu yuxunun xeyirli mənaları var.  Ancaq yuxuda görülən çay çirklidirsə;  Mövcud mühitdə problemlərin olacağına, yuxu görənin maddi sıxıntılarının olacağına işarə edir.  Təmiz çay görmək əks məna daşıyır.  Yuxu görən adamın arxası yerə düşməz.

Yuxuda axan çayı görmək; Yuxu sahibinə hörmət olaraq ifadə edilir.  Yuxu görən insanın ruzisinin artacağına işarə edən bu yuxu, yuxu yozumları tərəfindən müsbət ifadə edilmişdir.  Yuxu görən insanın yeni bir başlanğıc edəcəyi ifadə edilə bilər.

Yuxuda Çayda Üzmək

Bir yuxuda çayda üzmək;  Yuxu görənin əxlaqlı olduğuna işarə edir. Yuxu sahibi əxlaqlı, dürüst və etibarlı bir şəxsiyyətdir.  Bundan başqa, yuxu sahibi ; maddi və mənəvi dəstək verə bilən biridir.

Yuxuda Çaydan Keçmək

Yuxuda çayı keçmək;  Rüya sahibinin qarşılaşacağı bütün çətinliklərdən xilas olacağına yozulur.  Yuxu sahibi öz məqsədinə çatacaq.  Yuxu alimlərinə görə bu yuxu;  Ailə həyatında sülh və xoşbəxtliyin heç vaxt pozulmayacağına işarə edir.  Yuxunun ümumiyyətlə müsbət mənada yozulduğunu söyləmək mümkündür.

Yuxuda Çaydan Su İçmək

Yuxuda çaydan su içmək;  yuxunu görmə tərzinə görə yozulur.  Yuxuda böyük çaydan su içən adamın mülkü olar.  Yuxuda kiçik çaydan su içən adamın kiçik bir miras alacağına işarə edə bilər.  Yuxuda çaydan su içməyin başqa bir təfsiri;  Bu, narahatlıq və qorxulardan xilas olmaqdır.

Yuxuda Daşan Çay Görmək

Röyada daşan çayı görmək;  Bunun çox müsbət mənası var.  Bu yuxunun mənası;  bolluq kimi şərh olunur.  Bəzi yuxu yozumlarına görə bu yuxunu görən insan;  firavan həyat sürəcək.  Ancaq yuxuda su basmış çay görmək xoş xəbərə işarədir.

Yuxuda Təmiz Çay Görmək

Yuxuda təmiz çay görmək;  Yuxu görən insanın həyatında qarşılaşacağı xeyirli hadisəyə yozulur.  Təmiz çayı görməklə yuxu sahibinin malında artım olacaq.  Yuxuda aydın və təmiz çay görmək; güclü olmaq deməkdir.

Başqa bir şərh :

Yuxuda çay görmək;  ümumiyyətlə yaxşı şərh olunur.  Yuxuda çayın şiddətlə axdığını görmək təmiz və aydınlıqdır;  yuxu görənin bəxtinin açılacağına işarə edir.  Bu yuxu, yuxu görən şəxsin malının bərəkət qazanacağına yozulur.   Görülən çay bulanıq və sakitdirsə, yuxu görən üçün yaxşı yozulmaz.  Bu, belə bir yuxu görən insanın bəxti gətirməyəcəyi deməkdir.

Bu yuxunu görən insanın həyatının asanlaşacağına işarə edən və özlüyündə son dərəcə xeyirli mənalar daşıyan yuxudur.

 Ancaq yuxuda görünən çay çirklidirsə;röya sahibinin olduğu mühitdə problemlər olacağına, yuxu görənin maddi sıxıntı yaşayacağına işarə edir.  Yuxuda təmiz çay görmək, yuxu görənin həyatında çox müsbət irəliləyişlərin olacağına işarə edir.  Belə bir yuxu görən adamın yerə qayıtmayacağına yozulduğu yuxudur.

 Yuxuda çay görməyin başqa yozumu;  Görüləcək tarla işlərinin məhsuldar olması şəklindədir.  Yuxuda çay görmək;  Baharın gəlişinin xəbərçisidir.  Yuxuda görülən çay, görüldüyü yerə xoşbəxtlik və hüzur gətirəcək bir yuxudur.

Yuxuda çay görmək;  Bu o deməkdir ki, yuxu görənin nüfuzu kifayət qədər yüksəkdir.  Yuxuda çay görməyin mənası;  baxış tərzinə görə dəyişə bilər. Çayın suyu palçıqlı və ya mürəkkəb vəziyyətdədirsə, bu, həyatında ciddi bir bəlanın xəbərçisi kimi yozulur.  Yuxuda görülən çayın suyu təmiz olarsa;  Yuxu sahibinə dəstək olacaq yeni bir dostla görüş olacağına işarə edir.

Yuxuda çayın suyunun onu və ya əşyalarından bir şey aldığını görsə, həmin şəxsə çatacaq zərər və ziyana yozulur.  Bir insan yuxusunda evinə pak və təmiz çay axdığını görsə, bu, asanlığa, zənginliyə və sərvətə işarədir.  Bir şəxs yuxuda çayda suyun üzərində getdiyini görsə, həmin şəxsin yaxşı niyyətindən, imanının düzgün və sağlam olmasından bezər.  Yuxuda evinizdən çayın çıxdığını və heç kimə zərər vermədiyini görmək camaata xidmət etməyə işarədir.  Cənnət çaylarından birini görmək və suyundan içmək elm, Quran, xeyir və nicat nişanəsidir.  Cənnətdə çay, ruzi;  İslamın təbiətinə süd çayı;  şərab çayı Allah sevgisi ilə sərxoş olmaq və haramdan çəkinmək;  bal çayı isə elmə və Qurana işarə edir.  Seyhun, Ceyhun, Nil, Fərat kimi çayları görmək o çayın yerləşdiyi iqlimə, Asi çayı isə üsyana işarədir.  Dəclə çayını görmək iş, zəhmət və alınacaq faydaya işarədir.  Yuxuda Seyhun, Ceyhun, Mü Fırat və Dəclə çaylarından su içmək, o iqlimin bəxşişlərindən xeyirə, ruzi və faydaya, həyat yoldaşına və ya bir şeyə qovuşacağına işarə edir.

Yuxuda çay görməyin nə demək olduğunu qısaca başa düşmək üçün ilk növbədə yuxuda görülən çayın xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır.  Bu istiqamətdə təmiz çay görmək insanın həyatında inkişaf edəcək hadisələrin hər yöndən müsbət olacağına, çirkli və bulanıq çay görmək isə insanın həyatında baş verəcək hadisələrin xoşagəlməz nəticələrə gətirib çıxaracağına işarə edir. şəxs üçün.  Bu baxımdan bu yuxu , göründüyü kimi yaxşı mənalar daşıyır, eyni zamanda mənfi hadisələrin baş verəcəyi mənalarına da malikdir.

4.1/5 - (18 Səs)

Əlaqəli yazı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yoxla
Close
Back to top button