Yuxu yozma

Yuxuda cin gormek

Yuxuda cin görməyin yozumu onun görünmə tərzinə və cin xasiyyətinə görə formalaşır.  Yuxuda qaranlıqda qorxunc bir cin görmək, bəlaların və problemlərin artacağına işarədir.  Yuxuda görülən cin yaxşı xasiyyətli, alim və müsəlmandırsa, bu, insanın alimlərdən kömək alacağına işarədir.

Yuxuda cin gormek, aldadan insanlarla tanış olmaq deməkdir.  Bəzi təfsirçilərə görə yuxuda cin görmək oğurlanmaq və ya malını itirmək deməkdir.  Yuxuda cin görmək və qorxmaq çox pis mal alacağınıza da işarədir.

Yuxuda arif, həkim, xeyirxah və xoş danışan cin görmək, tanımadığınız birindən kömək və lütf almaq deməkdir.  Yuxuda cin olmaq çox hiyləgər bir insan olmağa işarə edir.

Eyni zamanda, yuxuda evinin qapısının yanında duran cin görmək, yerinə yetirilməmiş bir nəzir və ya itkiyə, bəlaya yuxu sahibinin bəlaya düçar olacağına işarədir.

Yuxuda Cin gormek

Cinləri görməyin başqa bir hikməti isə sehrbazlara və cadugərlərə işarə edir.  Rəvayət edilir ki, sehrin ortasına düşmək, sehrə məruz qalmaq.  Buna görə də yuxuda cin görən insanın yuxunun xeyirə çevrilməsi üçün paklanması və dua etməsi lazımdır.

Yuxuda insan qiyafəsində cin görmək, mal əldə etməyə işarədir.  Bu, həm də həyatınızda sülhün hökm sürəcəyinə işarə edir.  Bundan əlavə, mənfi bir şərhə görə, birlik və birliyin artmasına işarə edir.  Bu, müsbət mənada şərh olunan bir yuxudur.

Yuxuda cin görmək çox fərqli şeylər deməkdir.  Ümumiyyətlə aldadıcı insanlara aiddir.  Əmlak itkisi deməkdir.  Buna işlərin səhv getməsi də deyilir.  Ətrafınızda sehr edən insanların olduğunu və onların sehrindən sizin də təsirləndiyinizi göstərir.

Yuxuda cin tərəfindən təqib edildiyini görən şəxs üçün doğru yoldan çıxacağına yozulur.  Bir çox yuxu alimləri bu mövzuda müxtəlif yozumlar ifadə etmişlər.  Bəzi tərcüməçilərin fikrincə, bu, xalqın bütün işlərinin yaxşı getdiyinə işarədir.  İnsanların həm ailə, həm də iş mühitində çox dinc bir həyat sürdüklərinə işarə edən yuxudur.

Yuxuda birdən çox cin görmək, aldadıcı bir qrup insanla bir araya gəlməyə yozulur.  Bu yuxu oğurluq kimi də yozulur.  Bunu pis məhsul əldə etmək kimi təsvir edən terminatorlar da var.  Bundan əlavə, sehrbazlara da  şərh olunur.

Cinləri insan qiyafəsində görmək xeyirlidir.  Bu yuxu insanlar tərəfindən mal və mülk əldə etməyə yozulur.  Cinləri görən, namaz qılan insanın mənəviyyatında gözəl günlərin gələcəyinə işarə edir.  Uğurlu və gözəl yuxular sırasındadır.

Yuxuda Cin Görmək və Qorxmaq

Yuxu sahibinin çox təhlükəli şeylərdən qaçması müdriklikdir.  Yuxuda pis xasiyyətli cin görmək və ondan qorxmaq insanın başına arzuolunmaz bir vəziyyətin gələcəyinə işarə edir.  Yuxuda cin gördükdən sonra qorxudan huşunu itirmək son dərəcə təlaşa düşmək deməkdir.  İnsanın problemləri qarşısında panikaya düşdüyünü və onlara həll yolu ilə deyil, tələsik yanaşdığını göstərir.  Yuxuda qorxulu cin görənlər üçün namaz qılmaq və dua oxumaq təmizlənmənin ən yaxşı yoludur.

Yuxuda Müsəlman Cin görmək

Yuxuda çox yaxşı xasiyyətli, müsəlman cin görmək xəbərdarlıq əlamətidir.  Yuxu görənin həyatında təhlükənin olacağına, ibadət və köməyi ilə bundan xilas ola biləcəyinə işarə edir.  Yuxu təfsirçilərindən bəziləri yuxuda müsəlman cin görməyin çox ağıllı bir insanla qarşılaşmağa və bu şəxsdən mənfəət əldə etməyə səbəb olacağını deyirlər.

Yuxuda müsəlman cinindən nəsihət aldığınızı görmək, həmin şəxsin bəzi səhvləri olduğuna işarə edir.  Cinin yuxuda Quran oxuduğunu görmək, insanın bütün bəlalarından qurtulacağına işarədir.

Yuxuda Cinlə danışmaq

Yuxuda cin görmək və onunla söhbət etməyin hikməti iki qrupa bölünür.  Həkimlərin dediyinə görə, yuxuda deyilən cinin sakitliyinə görə yozurlar.  Yuxuda danışılan cin sakit və səbirli bir insandırsa, yuxu sahibi üçün çətinliklərin bitəcəyinə və yeni bir başlanğıc olacağına işarədir.  Əgər danışan cin pis xasiyyətli və qəzəbli bir insandırsa, yuxu sahibinin çox pis bir tələyə düşməsi müdrikdir.  Yuxuda danışılan cin tam görünsə, insanın malını itirəcəyinə yozulur.

Yuxuda Cinlə Evlənmək

Yuxuda cinlə evləndiyinizi görmək günahkar insanlarla qarşılaşacağınıza işarədir.  Yuxuları yozanlar bu yuxunun insana xeyirli olmadığına diqqət çəkirlər.  Yuxuda öz istəyi ilə bir cinlə evləndiyinizi görmək, ruhi sağlamlığınızın itiriləcəyinə işarədir.  Cinlərlə evlənməyə məcbur olduğunuzu görmək dəhşətli bir oyundan xəbər verir.

O, müdrikdir ki, ətrafdakı biri ona tilsim və ya hiylə işlətsin.  Bəzi tərcüməçilər deyirlər ki, yuxuda cinlə evlənmək inanılmaz miqdarda pula işarə edir.  Deyirlər ki, insanın ömür boyu təsəvvür edə bilməyəcəyi qədər var-dövlətə sahib olacağına işarə edilir.

Yuxuda Cin olmaq

Yuxuda cin olduğunu görən insanın yaşadığı mühitə ziyan vuracağına işarədir.  Röya görənin əməllərinin çox saxtakar olması, harama toxunması və ondan böyük zərər görməsi hikmətlidir.  Alimlərin yuxuda cin olmaq barədə fikirləri insandan gələn zərər kimi yozulurdu.  Bu o deməkdir ki, yuxu sahibi yaxşı bir işin qarşısını ala bilər və faydasız bir işə cəhd edəcəkdir.

Yuxuda Cinlə Dost Olmaq

Yuxuda cinlə dost olduğunu görmək və onunla söhbət etmək xəstəliyə yozulur.  Tezliklə insanın özündə bir xəstəliyin görünəcəyinə dəlil gətirir.  Yuxuda cinlərlə dost olmağın digər fəzilətləri böyük insanlarla dost olmağa yozulur.

Söz-söhbət var ki, insan rütbəsi artıb, malını itirə bilər.  Yuxuda cinlə dost olmağın hikməti alimlər tərəfindən nə tam yaxşı, nə də tamamilə pis kimi yozulur.  İslam alimləri yuxuda cinlərin necə görünməsindən asılı olmayaraq yuxudan sonra namaz qılmağın mütləq vacib olduğunu bildirirlər.

Yuxuda Cin vurması görmək

Yuxuda cin vurduğunu görmək faiz və haram yeməyə, sehr etməyə işarə edir.  Bəzən cin çarpdığını görmək, malını itirərək kədərlənməyə və qəmli olmağa işarədir.

Yuxuda cinə tutulmuş  adam görmək, sələmçiliklə məşğul olmağa və ya itirdiyi dünya üçün ağlayana və ya mərsiyə tutana işarə edir.  Yuxuda bir insanın içərisinə bir cin girsə, bu, həyasız, utancaq, problemli qohumuna işarə edir.

Yuxuda cin tərəfindən təqib olunmaq

Yuxuda bir cinlə söhbət etdiyini və ya cin tərəfindən təqib edildiyini görmək, insanların vəziyyətləri ilə maraqlanan, öyrənən biri ilə yaxın olmağa işarə edir.  Yuxuda bir cin tərəfindən təqib olunmaqdan narahat olmaq lazım deyil.  Yatmadan əvvəl Ayet-el Kürsi, Fələk və Nas surələrini oxuyaraq yatın.  Bu yuxular təkrarlanırsa, otağınızda yatmazdan əvvəl ucadan azan oxuyun.  Bu cür yuxular ümumiyyətlə sizə yaxın olan aldadıcı bir düşmənə yozulur.

Bəzən yuxuda cin görmək ilan, əqrəb kimi torpaq həşəratlarına, insanları narahat edən şeylərə işarə edir.

Cinlərin evə girdiyini yuxuda görmək

Yuxuda cinlərin evinizə girib bir iş gördüyünü görmək evinizə düşmən və ya oğrunun girəcəyinə işarə edir.  Cinlərin evlərdə olması pis və yaramaz qonşulara işarədir.

Cinin qapısının yanında dayandığını görsə, həmin şəxs zərər görəcək və ya etməli olduğu bir fədakarlığının olduğunu və ya ona bir sıxıntı və zillət toxunacağına işarə edər.

Kiminsə evində cinlərdən bir iş gördüyünü görən adamın evinə düşmənlər və ya oğrular daxil olur və həmin adama zərər gətirirlər.

Cinlərə yuxuda Quran öyrətməyə çalışmaq

Yuxuda cinlərə Quran öyrətməyə çalışdığınızı və ya cinlərdən birinin onun oxuduğu Quranı dinlədiyini görmək səriştəli şəxsin mühüm vəzifəyə çatmasına və idarəçi olmasına işarədir. .  Yuxuda cin ilə bir şey almaq və bir şey verməklə məşğul olmaq yaxşı və məhsuldar işə işarə edir.

Yuxuda Cini İnsan Qiyabında Görmək və Qorxmaq

Bəzən yuxuda insan qiyafəsində cin görmək quruda, dənizdə və havada səyahətə dəlalət edir.

Yuxuda insan qiyafəsində görülən cin, yaxşı deyən və müjdə verən, yaxşılığı tövsiyə edib pislikdən çəkindirən cindirsə, bu müsəlman cinidir və belə bir cinni insan surətində görmək xeyirə yozulur.

Yuxuda Cinlər Görmək

Cin yuxuda içki və qumar oynamağı, tərəddüd etmədən hər cür haramı etməyi, oğurluq və oğurluğu, əyləncə yerlərini, musiqi alətlərini, xalq mahnılarını oxumağı, fit çalmağı və ya qazancını kef və əyləncədə xərcləyən zəngini simvollaşdırır.

 Yuxuda pislikdən xəbər verən cin görmək

Yuxuda pislikdən danışan və bədbin xəbərlər verən, pisliyi tərifləyən, yaxşılıq etməməyi təklif edən cin kafir cindir və yuxuda belə bir cin görəndə onun şərindən Allaha sığınıb “ euzü basmala” çəkmək lazımdır.

Yuxuda cin tutmaq

Yuxuda bir cin tutub həbs etdiyini və ya zəncirləyib bir yerə bağladığını görmək, oruc tutmaqla nəfsin istəklərini qıraraq düşmənə əsir düşməyə və ya günahdan qorunmağa işarədir.

Yuxuda Cinlərlə Güləş

Cinin yerə uzandığını görmək düşmənin şərrindən amanda olmağa işarədir.  Bu yuxunun sahibi səriştəli və mülkə layiqdirsə, bu, mülk sahibinə və ya dəfn edilmiş bir mülkə işarə edir.  Kim görsə ki, cinlər onu yıxıblar, ona cinlər toxunacaq, ona cinlər zərər verəcək.  Bəzən bu yuxunu görən sələm yeyir.

Cinlərlə Dostluq Etmək

Yuxuda cinlərin başçıları ilə dost olduğunuzu görmək, görkəmli idarəçi ilə görüşməyə, tanınmış şəxs olmağa, kahinliklə maraqlanmağa, polis müfəttişi olmağa işarə edir.

Bəzən qabaqcıl cinlərlə dostluq etdiyini görmək həm də tövbə edib, hidayət yolunda yaxşı işlər görməyə, Quran və elm öyrənməyə, uşaq tərbiyəçisi və müəllim olmağa dəlalət edir.

Cinlə söhbət etdiyini görən adam sərnişinlərin və sirr sahiblərinin vəziyyətindən xəbərdar olan adama yaxınlaşır.

Cinləri görmək həm də kəndirbazlara və sehrbazlara işarə edir.  Hər kim cinlə evləndiyini görsə, itaətsiz və günahkar bir insana aşiq olar.  Və bəzən o adam nadinc dağ qatırını alır.

Yuxuda yaşayış massivində Cin görmə

Açıq ərazilərdə və yollarda görünən cin yol qıranlara işarədir.  Hamamda və quyuda görünən cin zinakar kişi və qadınların əlamətidir.

Yuxuda cindən bir şey görmək, yanan atəşə və odda hazırlanmış şüşə, çini, keramika kimi əşyalara işarədir.

Bəzən cin, ilan, əqrəb, kərtənkələ kimi yer həşəratlarının hər yerdə görülməsinə və ya insanları narahat edəcək bəzi vəziyyətlərin ortaya çıxmasına işarədir.

Məscidlərdə və gözəl yerlərdə görünən təmiz geyinmiş cinlər bu varlıqların müsəlman olduqlarına dəlalət edir.

Yuxuda cin görmək bəzən quruda və dənizdə səyahətə, qaçaqlığa, oğurluğa, zina etməyə, içki içməyə, bidət yerlərinə, kilsələrə, dükanlara, türkü və ya mahnı oxumağa, mal və alətlərə işarə edir.

Yuxuda cin görməklə bağlı digər rəylər

Yuxuda cin görmək hiyləgər adama işarədir.  Əgər yanında cin görsə, məyusluq və itkiyə, cin olmaq aldatma və saxtakarlığın artmasına dəlalət edir.  Bəzi təfsirçilərə görə, cin görmək quru və dəniz səfərlərində qarət, oğurluq və itkiyə işarədir.  Elfləri və pəriləri xilas etməyə çağırmaq təhlükəli və dəhşətli macəralara başlamağın əlamətidir.  Onun cin çarpdığını görüb qorxmaq və huşunu itirərək yerə yıxılmaq sizin haram malınız olacağına, onun sehrə məruz qalacağına və malının əlindən çıxacağına dəlalət edir.  Yuxuda cin görmək fırıldaqçıya işarədir.  Cini görmək böyük bir düşmən, qorxu, ağıllı, lakin hiyləgər (fırıldaqçı) bir insanla təmsil olunur.

Cini görmək böyük bir düşmən, qorxu, ağıllı, lakin hiyləgər (fırıldaqçı) bir insanla təmsil olunur.  Deyirlər ki, yuxuda evinə cin girdiyini görən şəxs evinə düşmən və ya oğrunun girib yuxu görənə zərər vuracağına işarə edir.  Bəzi təfsirçilərə görə yuxuda cin görmək, ilan və əqrəb kimi yer həşəratlarının çıxmasına və insanları narahat edəcək işlərin baş verməsinə yozulur.  Yuxuda cin görmək, dünya üçün aldatmaqdan çəkinməyən hiyləgər insana işarədir.  Yuxuda görülən cin alim, həkim, xeyirxah və bacarıqlı bir şəxsdirsə, müsəlmana xeyir verən xeyirxah insana işarə edir.  Yuxuda cin görmək kəndirbazlar və sehrbazlar kimi yozulur.

Bəzən yuxuda cin görmək ilan, əqrəb kimi torpaq həşəratlarına və insanları narahat edəcək şeylərə işarə edir.  Bəzən yuxuda cin görmək, quruda və dənizdə səfərə çıxmaq, oğurluq etmək,  zina etmək, qumar oynamaq, içki içmək, cinsi yerlər, kilsələr, mağazalar, bidət edilən yerlər, əyləncə yerləri, gözəl səslə mahnı oxumaq və ya mahnı oxumağa yozulur. alətlər və sərvət.  Yuxuda cin olduğunu görmək, xəyalpərəstin çoxlu saxta işləri olacağına işarə edir.  Yuxuda qapısının yanında cin durduğunu görmək, o adamın zərər görəcəyinə və ya əhd etdiyinə, yaxud çətinliyə və zillətə düçar olacağına işarə edir.  Yuxuda cinlərin evinizə girib bir iş gördüyünü görmək düşmənlərin və ya oğruların evinizə girib həmin şəxsə zərər gətirəcəyinə işarə edir.

Yuxuda məscidlərdə və gözəl yerlərdə görülən cinlər, müsəlman olduqlarına işarə edir;  yerlərdə və yollarda görünən cinlər, yol kəsən quldurlar;  heyvan peyininin hara töküldüyünü görmək, baxıcıya;  Quyu və hamam görmək zinakar kişi və qadınları aldadan kişi və qadınları da göstərir.  Onun cinlə söhbət etdiyini görən müsafirlərin və sirr sahiblərinin vəziyyətindən xəbərdar olan hər kəsə yaxın olar.  Bir şəxs yuxuda cinlərdən birinə Quran öyrətdiyini və cinlərdən birinin ondan Quran dinlədiyini görsə, bu yuxu həmin şəxs üçün başçılıq və ya sədrlik kimi yüksək vəzifələrə işarə edir.  Cinlə evli olduğunuzu görmək, yuxu görənin itaətsiz və günahkar bir insana aşiq olacağına işarə edir.  Əgər səriştəli və mal-dövlətə layiq olan şəxs yuxuda cinlərdən biri ilə evləndiyini görsə, mal və pul əldə etməyə dəlalət edir. Yuxuda cin padşahlarını görmək valilərə, şeyxlərə, alimlərə və tələbələrin müəllimlərinə işarədir.  Yuxuda cin padşahları ilə dost olduğunuzu görmək, cinlərin işarə etdiyi şəxslə qarşılaşacağınıza işarə edir.  Yuxuda cinlərin öz hökmdarları ilə dost olduğunu görmək bəzən tövbə edib bağışlanma diləyərək Allaha üz tutmağa dəlalət edir.

Dəyərləndir

Əlaqəli yazı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yoxla
Close
Back to top button