Bayramlar

Ramazanın onuncu gününün duası

Ramazanın 10-cu günündəyik artıq. Bu müqəddəs ayda hər kəs həvəslə və sevinclə oruc tutur, nəfslərini tərbiyə edirlər. Bu gün üçün edilən duaları sizinlə paylaşırıq.

“Allahumməc-əlni fihi minəl-mütəvəkkilinə əleyk. Vəc-əlni fihi minəl-faizinə lədeyk. Vəc-əlni fihi minəl-müqərrəbinə ileyk. Biihsanikə ya ğayətət-talibin”.

Tərcüməsi:

“İlahi, bu gün məni sənə təvəkkül edənlərdən, sənin nəzdində feyz və səadət tapanlardan, sənin dərgahına yaxın olanlardan qərar ver. Ehsanına and verirəm, ey tələb edənlərin məqsədi!”

Dəyərləndir

Əlaqəli yazı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button