Bayramlar

Ramazanın on birinci gününün duası

Ramazan ayının on birinci gününə qədəm qoyduq. Ayların Sultanı seçilən Ramazan hər zaman digər bayramlardan fərqlənir. Bu gün bütün müsəlmanlar hər sabah eyni saatda oyanır, süfrəyə əyləşir, dualarını edərək oruclarını tuturlar. Eyni qaydada iftar süfrələrində də bu cür gözəl mənzərəyə rast gəlinir.

Ramazanın 11-ci gününün duasını təqdim edirik.

“Allahummə həbbib ileyyə fihil-ihsan. Və kərrih ileyyə fihil-fusuqə vəl-isyan. Və hərrim əleyyə fihis-səxətə vən-niyran. Bi-ovnikə ya ğiyasəl-müstəğisin”.

Tərcüməsi:

“İlahi, bu gün ehsan etməyi mənə sevdir! Bu gün fisq və asilikdən məni ikrah etdir! Bu gün öz qəzəbini və cəhənnəm atəşini məndən uzaqlaşdır! Yardımına and verirəm, ey fəryad edənlərin dadına çatan!”

Dəyərləndir

Əlaqəli yazı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button