Yuxu yozma

Yuxuda qurbağa görmək

Yuxuda qurbağa görmək müxtəlif yollarla yozula bilər.  Yuxuda qurbağa eşitmək və ovlamaq yüksək rütbə və ya yaxşı iş həyatına işarə edə bilər.  Yuxuda qurbağa ilə danışmaq vacib bir insanla görüşməyə yozulur.

Yuxuda qurbağa görmək müxtəlif mənalarda yozulur.  Ümumiyyətlə, yuxuda qurbağa görmək xeyirə yozulur.  Yuxuda qurbağa görən şəxsə ibadət borcunu yerinə yetirən, xeyir işlərlə məşğul olan şəxs deyilir.  Bundan əlavə, yuxuda qurbağa görən şəxsin qadın və ya kişi olmasına görə yuxu müxtəlif yozulur.  Yuxusunda qurbağa görən adam adətən yaxşı niyyətlidir və başına gələn xeyirli işlərə yozulur.

Yuxuda Qurbaga Gormek yozmaları

Yuxuda qurbaga gormek daha çox bəndəlik vəzifələrini düzgün yerinə yetirməyə yozulur.  Həmçinin yuxu görən insanın ətrafdakı heç kimə zərər verməyən təmiz və çox yaxşı qəlbli bir insan olduğuna işarə edir.  Bir kişi yuxuda qurbağa görsə, çox təvazökar və yaxşı niyyətli bir qadınla qarşılaşacağına işarədir.  Yuxu görən şəxs qadındırsa, yaxşı bir işlə qarşılaşacağına yozulur.  Yuxuda qurbağa görmək təkcə insanla deyil, ev təsərrüfatı ilə də yozulur.  Başqa sözlə, yuxu xəbərin bütün ailəni narahat edəcəyinə işarə edir.

Yuxuda qurbağa görən fərd, ibadət vəzifəsini yerinə yetirə bilən, xeyirxah işlərlə məşğul ola bilən bir şəxs kimi təsvir edilir.  Ancaq yuxuda qurbağa görən şəxsin qadın və ya kişi olmasından asılı olaraq yuxu müxtəlif cür yozulur.  Yuxuda qurbağa görən fərd, ümumiyyətlə, başına gələcək xeyirxah niyyətlərə və xeyirxah işlərə yozulur.

Yuxuda qurbağa görmək, ümumiyyətlə, insanın öz bəndəlik vəzifələrini düzgün yerinə yetirə bilməsi kimi yozulur.  Ancaq yuxu görən insanın ətrafına zərər verməyən təmiz və çox yaxşı qəlbli bir insan olduğuna dəlalət edir.  Yuxuda qurbağa görən adam kişidirsə, çox təvazökar və yaxşı niyyətli bir qadınla qarşılaşacağına işarə edir.  Yuxu görən qadındırsa, yaxşı bir işlə qarşılaşacağına yozulur.  Yuxuda qurbağa görmək təkcə insanla deyil, ev təsərrüfatı ilə də yozulur.  Başqa sözlə, yuxu xəbərin bütün ailəni narahat edəcəyinə işarə edir.

Yuxuda Qurbağa ətini görmək

Yuxuda qurbağa əti görənlər üçün yuxu yozumu mal-dövlətə işarə edir.  Qurbağa əti yediyini və ya bişirdiyini görənlər ailədən miras və ya evə daxil olan halal pula işarə edir.  Bu yuxu həm də təsərrüfat işlərində yaxınlaşmağa və ailə əlaqələrini gücləndirməyə yozulur.

Yuxuda Qurbağa Səsi Eşitmək

Yuxuda qurbağanın səsini eşitmək yüksək dərəcəyə çatacağınıza işarədir.  Xüsusilə insan iş həyatında sevilən və hörmət edilən bir vəzifəyə keçdikdə şərh edilir.  Bu yuxu həm də insanın mühit tərəfindən sevildiyinə və arxasından yaxşı şeylər danışıldığına yozulur.  Yuxuda qurbağanın səsi qorxulu görünsə də, çox səs-küy yaradan bir hadisənin eşidilməsinə işarədir.  Ümumiyyətlə, yuxu görən insanlar iş yerlərində yüksələ, prezident seçilə və ya mühüm vəzifəyə gətirilə bilərlər.

Yuxuda qurbağanın səsini eşitmək;  daha yüksək dərəcəyə çata biləcəyini göstərir.  Bir insanın iş həyatında sevilən və hörmət edilən bir statusa keçməsi olaraq şərh edilir.  Bu yuxu həm də insanın ətraf tərəfindən sevildiyinə və arxasından çox yaxşı şeylər danışıldığına yozulur.

Yuxuda Qurbağa Ovlamaq

Yuxuda qurbağa ovladığını görən insanın xeyir və bolluğa çatacağına yozulur.  Xüsusən də yuxu görən adam yuxusunda qurbağanı özü ovlasa, qısa zamanda evinə bir mülk girəcəyinə işarə edir.  Kimsə yuxuda başqasının qurbağa ovladığını görsə, başqasının vasitəsi ilə yaxşı bir işə vəsilə olacağına işarədir.  Bəzi yuxu alimləri də yuxuda qurbağa ovunu alçaq və yaxşı niyyətli bir insan kimi yozmuşlar.  Adətən yuxuda qurbağa əti və ya ovlamaq insanın qısa zamanda maddi bolluğa çatacağına və xeyirxah işlər görəcəyinə işarə edir.

Yuxuda qurbağa ilə danışmaq

Yuxuda qurbağa ilə danışdığını görən insan həyatında önəmli bir insanla görüşməyə yozulur.  Xüsusilə bir kişi bu yuxunu görsə, yaxşı gələcək üçün bir dostun köməyinə işarədir.  Bir qadın yuxuda qurbağa ilə danışırsa və o subaydırsa, hörmətli  bir həyat yoldaşı tapacağına işarədir.  Yuxu görən adam evli olsa belə, qısa müddətdə yaxşı və sevilən insanların qarşısına çıxacağına yozulur.  Bu şəkildə insanın həyatında bolluq və bərəkətə çatacağına işarə edir.

Yuxuda Çoxlu Qurbağa Görmək

Yuxusunda göldə və ya suyun yanında birdən çox qurbağa görən şəxs üçün uzaqdan gələcək xəbərlərə işarə edir.  Xüsusən də bu xəbərin evdəki hər kəsə aid olduğu şərh edilir.  Yuxuda nə qədər çox qurbağa görsə, bir o qədər çox insan bu xəbərdən təsirlənər.  Adətən yuxuda olan qurbağa yaxşı və xeyirli xəbərlərə işarə edir.  Qurbağanı toplu görmək bəzi alimlər tərəfindən şər kimi görünən bir hadisədən sonra müjdənin gəlməsi kimi yozulur.  Yuxu sağlamlıq, var-dövlət, miras və ya yaxşı iş xəbəri kimi yozulur.

Yuxuda Qurbağanın Üstünə Atladığını Görmək Nə Mənadır?

Yuxu yozumu alimlərinin fikrincə, yuxuda insanın üzərinə qurbağanın tullandığını görmək;  Bu o deməkdir ki, yuxu sahibi kimsə tərəfindən təqib edilir.  Digər təfsirçilərə görə, yuxuda tullanan qurbağa görmək, yuxu görənin daim onu ​​qısqanan və onun yerində olmaq istəyən bir adam tərəfindən yaxından izləndiyinə işarə edir.  Bu səbəblə yuxu sahibinin ətrafındakı insanlara qarşı çox diqqətli davranması böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Yuxuda qurbağa görməklə bağlı digər şərhlər :

Yuxuda qurbağa görmək ibadət edənə və Allah Təalanın əmrlərini yerinə yetirməyə çalışan insana işarədir.

Yuxuda qurbağa əti görmək dostların xeyirinə, qurbağa ilə söhbət etmək xeyir və bolluğa işarə edir. Yuxuda bir yerdə çoxlu qurbağa görmək yaxşılığa və bolluğa işarədir.  Qurbağa tapdığınızı görmək yaxşı və fəzilətli bir insanla söhbətə işarədir.

 Yuxuda kürəkən görmək mömin, özünə qapanan, ünsiyyətcil və sevilən bir insana işarədir.  Təvazökar evin nizamını saxlayan ahəngdar həyat yoldaşı kimi də yozulur. Qurbağa balası bəzən yaxşılıq və bolluq əlaməti hesab olunur.  Bəzən sevgi və ya ailə xoşbəxtliyi oyadır.

Bir insan yuxuda qurbağa əti yeyirsə, bu, yuxu görənin dostlarından kömək alacağına işarə edir.  Qurbağa ilə danışdığını görsə, həmin şəxsin şansının açılacağına, xeyir və bolluğa qovuşacağına hökm edilir.  Yuxuda qurbağanın fəryadını eşitdiyini görsə, gələcək fəlakətin xəbərdarlığı sayılır.

Bir şəxs yuxuda qurbağa ilə qarşılaşdığını və qurbağanın ondan qaçmadığını görsə, yuxu görənin dəyərli və mədəni bir şəxslə dostluq quracağına və ondan böyük fayda görəcəyinə hökm edilir.  Əgər bir şəhərə qurbağa sürülərinin endiyini görsə, bu, tezliklə o şəhərə böyük bir qəzəbin gələcəyinə işarə sayılır.  Yuxuda qurbağa ovlamaq zəif düşməni məhv etməyə yozulur. Yuxuda qurbağa yediyinizi görmək mülk sahibi olmağa işarə edir.

Yuxuda qurbağa ovladığını görmək həmyaşıdlarını, həmyaşıdlarını məhv edəcəyinə işarədir.  Qurbağa görmək bəzən azad, təmiz, dindar, qəlbi alçaq, heç kimə zərər verməyən yaxşı xanıma işarə edir.

Bəzən bu yuxu azad, təmiz, dindar, qəlbi alçaq, heç kimə zərər verməyən yaxşı xanıma işarə edir.  Qulluq borcunu yerinə yetirən şəxsə;  Heç kimə zərər verməyən təmiz və təvazökar qadın olaraq təyin olunur.

Yuxuda qurbağa görmüsünüzsə, bu, çox yaxın dostunuz olduğuna işarə edir.  Bu səviyyəli və ağıllı dost həmişə sizə məsləhət verməyə hazırdır.  Onun dediklərini ciddi qəbul edin.

 • Yuxuda qurbağaları görmək yaxşı və fəzilətli bir insanla söhbətə işarədir.
 •  Yuxuda qurbağa yemək mülk sahibi olmağa işarədir.
 •  Yuxuda qurbağa əti;  Dostlardan, qohumlardan,  bir az mənfəət və ya mülk sahibi olmağa işarədir.
 •  Qurbağa ilə danışmaq yaxşılıq və bolluq əlamətidir.
 •  Yuxuda qurbağaların səsini eşitmək insanlar tərəfindən qürurlanmağa yozulur.  Qurbağanın səsi dostdan gələn xəbərdir.  Yuxuda qurbağanın səsini eşitməyin bəla və fəlakətə dəlalət etdiyi deyilir.
 •  qurbağaları tutmaq;  Dinin haram buyurduqlarından çəkinən, dinin əmrlərinə olduğu kimi tabe olan bir şəxslə (zahid) dostluq edəcəyinizə işarədir.
 •  qurbağaları tutmaq;  Dini vəzifələrini yerinə yetirən biri ilə dostluq edəcəyinizə işarədir.
 •  Yuxuda tullanan qurbağa görmək kimsə tərəfindən izlənildiyinizə işarədir.
 •  Qurbağanın dişləməsi;  Zahid, kimsə tərəfindən zərər görəcəyiniz deməkdir.
 •  Qurbağaları suda tutmaq və sahilə atmaq;  Asket, kimisə təqib edəcəyiniz deməkdir.
 •  Qurbağaların yanında olduğunuzu görmək qonşularınız və qohumlarınızla xoş söhbətə işarədir.
 •  Yuxuda qurbağa ovlamaq;  Bu, həmyaşıdlarına və həmyaşıdlarına qalib gəlməyə işarədir.
 •  Yuxuda bir yerdə çoxlu qurbağa görmək xeyir-bərəkətdir.
 •  Yuxuda onu görmək yaxşı və fəzilətli bir insanla söhbətə işarədir.
 •  Yuxuda Qurbağaya rast gəlmək, fəzilətli və saleh bir insanla müqavilə bağlayacağınıza işarədir.
 •  Qurbağanın tullandığını görmək kimsə tərəfindən izlənilmək kimi yozulur.
 •  Yuxuda qurbağa ilə danışmaq;  Yaxşılıq və bolluq əlamətidir.
 •  Yuxuda bir yerdə çoxlu qurbağa görmək yaxşılıq və bolluq deməkdir.

Bugünkü tərcüməçilərə görə qurbağa yuxusu külli miqdarda pul əldə etməyə yozulur.  Qurbağa görmək, sevmədiyiniz, sizə kin və nifrət bəsləyən bir qadının sizə zərər verə biləcəyinə işarədir.

5/5 - (1 Səs)

Əlaqəli yazı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yoxla
Close
Back to top button