Yuxu yozma

Yuxuda dava gormek

Yuxuda dava gormek nedir? Gün ərzində yaşadığımız hadisələr yuxularımızın da mövzusu ola bilər, döyüşmək və ya görmək bunlardan biridir.  Yuxunun mənası kiminlə döyüşdüyünüzdən asılı olaraq dəyişir.

Yuxuda dava görmənin mənasını müsbət və ya mənfi mənada ifadə etmək düzgün deyil.  Yuxuda təfərrüatlar və bir çox səbəb böyük əhəmiyyət kəsb edir.  Xüsusilə kiminlə və necə döyüşdüyünüz yuxunun mənasını dəyişir.  Məsələn, şifahi döyüş və ya kəsici alətlərlə döyüş müxtəlif mənalara malikdir.  Digər tərəfdən, ailə münaqişələri, eləcə də dostlar və ya qohumlarla mübahisələr yuxuları müəyyən mənalarla xarakterizə etməyə imkan verir.

Yuxuda dava gormek?

Dalaşmaq insanı həm normal həyatında, həm də yuxularında narahat edən bir hadisədir.  Yuxulara gəldikdə döyüşün yalnız bir mənası olduğunu söyləmək düzgün olmazdı.  Məsələn, real həyatda dalaşdığınız bir insanla şifahi mübahisə edəcəyiniz mənasına gələ bilər.

Digər tərəfdən, əgər özünüzlə mübarizə aparırsınızsa, bu, real həyatda kiməsə kömək edəcəyiniz deməkdir.  Əgər yuxunuzda başqası döyüşürsə, bu o deməkdir ki, o insan sizə kömək edəcək.  Həmçinin, silah və ya bıçaq və buna bənzər zərərli alətlər söz mövzusu olarsa, yuxu müxtəlif yollarla yozula bilər.

Dava haqqında yuxuların təfsiri fərqlidir.  Yuxuda kimisə döyürsünüzsə, saçını dartırsınızsa, kimisə vurursunuzsa və ya şillələyirsinizsə, o insana köməklik edəcəyiniz deməkdir.  Əksinə, əgər yuxuda kimsə tərəfindən incidilmisənsə və döyülmüsənsə, bu, real həyatda o insandan kömək alacağına işarədir.  Əgər gördüyünüz yuxuda cəmiyyət hər hansı bir şəkildə üsyan edibsə, bu vəziyyət bəzi əsas çətinlikləri və bəlaları yormuş ola bilər.

Kiminləsə döyüşərkən, o insanla da fikir ziddiyyəti ola bilər;  Fikir ayrılıqları yarana və sizə qarşı çıxa bilər.  Yuxuda döyüşməyin başqa bir təfsiri kiməsə qarşı kin və nifrət bəsləməkdir, nifaq toxumu səpmək başa düşülə bilər.

Yuxuda qohumla dava etmək

Yuxuda qohumunuzla dava edirsinizsə, gələcək ictimai həyatınızda şiddətli vəziyyətlərlə qarşılaşa bilərsiniz.  Həyatınızdakı eniş-yoxuşların artacağını və paralel olaraq təlatümlü bir dövr yaşayacağınızı anlaya bilərsiniz.  Hər hansı bir qohumunuzla dava etdiyiniz andan problemlərin günü-gündən artacağı bilinməlidir.  Bundan əlavə, qohumlarla mübahisələr yaxınlarınızın qəlbini qıracaq;  Bu həm də hisslərinizi kobud şəkildə çatdıracağınız anlamına gələ bilər.

Yuxuda dava ayırmaq nə deməkdir?

Bir yuxuda döyüşü ayırmaq;  Röya sahibinin borclarının azalması, saxladığı işlərdə müsbət irəliləyişlər, özünə yeni iş üstünlükləri, xoş xəbərlər almasına deyilir.  Yuxu görən insanın həyatında bir mövzu ilə bağlı hər hansı səbəbdən başqa alternativlər axtardığına yozulur.

 Bir yuxuda döyüşü ayırmaq;  Yuxu görən adamın avtomobil, mülk, ev kimi birdən çox qiymətli əşyası olacağı deyilir.  Yuxu görənin qohumları və dostları ilə birgə iş quracağına yozulur.  Yuxuda döyüşü ayırmaq müsbət yozulur.  Bir yuxuda döyüşü ayırmaq yuxu sahibi üçün çox xeyirli bir yuxudur.

Yuxuda davaya baxmaq

Dava edən cütlüklərin öz aralarında söhbətə və dostluğa başlayacağına işarə edir.  Yuxuda dalaşarkən görülən insanlar qadın və kişidirsə, bu yuxu həmin şəxslərin evlənəcəyinə yozulur.

Yuxuda söz davası etmək

Yuxuda bir insanla sözləşməsi problem yaşayacağınıza işarədir.  Yuxu görən insanı çətin günlərin gözlədiyinə işarə edir.  Bu yuxu ümumiyyətlə kədər və qəmə işarə edir.  Yuxuda çömbəlmək özü ilə tanıdığı biri arasında baş verərsə;  Həmin şəxslə xəyalpərəst arasındakı düşmənçiliyin qısa müddətə davam edəcəyinə və həmin adamın xəyalpərəstdən uzaqlaşacağına işarə edir.

Yuxuda Baş-başa Döyüşmək

Yuxuda baş-başa döyüşən insan ayrılığa səbəb olacaq bir hadisə yaşayar.  Bu yuxu bəzən real həyatda baş verəcək müzakirələrin xəbərçisi kimi yozulur. Yuxu sahibinə özünə yaxın bir adam tərəfindən xəyanət edilə bilər və bu səbəbdən çox üzüləcəyi bir dövrə girər.  Dostlarla, qohumlarla söhbətlər kəsilər.

Yuxuda davanın böyüməsi

Yuxusunda dava-dalaşın getdikcə böyüdüyünü görən insan, yaşadığı cəmiyyətin yavaş-yavaş pozulmağa başladığına, dinə zidd hərəkətlərin geniş vüsət almasına işarə edər.  Bu yuxu, dost kimi görünən bir insanla yuxunun sahibi arasında pozulacağınıza və yaxın gələcəkdə o insanla problem yaşayacağınıza işarə edir.  Yuxuda döyüşən insanlar tanınmış insanlardırsa, həmin adamların törətdiyi pozğunluq səbəbindən insanın zərər görəcəyinə işarə edir.

Yuxuda Dünya Uğrunda Mübarizə

Dünyada qazanılacaq faydalar uğrunda mübarizə aparmaq, insanın real həyatda üzünü dünyəvi işlərə çevirməsinə dəlalət edir.  İnsanın axirət üçün yaşamaqdan əl çəkməsinə, dünya işlərinə maraq göstərməsinə, günlərini kef içində keçirməsinə dəlalət edir.

Yuxuda Qadınla Mübarizə

Yuxuda uşaq və ya qadınla döyüşmək, real həyatda zəif insanların hüquqlarından məhrum olduqlarına və ya zəif insanların üzülməsinə səbəb olacaq davranışlar etmələrinə işarə edir.

Yuxuda dava gormekle baglı fərqli yozumlar

Yuxuda döyüşmək ixtilaflara,  və mübahisələrə düşməyə yozulur.  Röya sahibinin silahla döyüşdüyünü görmək, diqqəti cəlb edəcək bir iş görmək, mübahisə etmək isə kədər və qəmdən yorulmuşdur.  Yuxuda bir iş uğrunda mübarizə apardığınızı görmək ruziniz üçün çalışıb onu qazanmaq üçün çox səy göstərməyə işarə edir.

Yuxuda balaca uşaqla vuruşduğunuzu görmək düşmənə qalib gələcəyinizə işarədir.  Dünya işləri uğrunda döyüşmək ruzi məsələsində şövq və səy göstərməyə dəlalət edir.

Bəzən yuxuda döyüşmək gücü və ya bir kişi ilə düşmənçilik və ya münaqişəyə düşməyi simvollaşdırır.  Bu arada əlində silah olması yuxu görənin görəcəyi bir iş sayəsində şöhrət tapacağına işarədir.

Yuxuda dava-dalaş, dava, yanğın, sel və bu kimi bəlalardan amanda olduğunuzu görmək xoşbəxtlik və səadətə, ağrı və qorxulardan qurtulmağa işarə edir.

Bir şəxs zireh silahı ilə döyüşdüyünü görsə, bu yuxu hiyləgər və varlı bir qadınla evlənmək deməkdir.  Çünki zireh bədənin bir hissəsini əhatə edir və insanı qoruyur.

Yuxuda Allah yolunda qılıncla vuruşduğunuzu görmək, doğru yolda olduğu üçün qazanacağı şərəfə işarə edir.

Yuxuda döyüşmək şiddətlə yozulur.  Əlində silahla döyüşürsə, qadınla evlənmək üçün gözəl görünməyə çalışır, zirehlə qılınc döyüşləri isə onun rəqiblərini üstələmək üçün bəzi vasitələrə əl atdığından xəbər verir.

Döyüş meydanında düşməni ilə qılıncla vuruşduğunu görmək, həmin şəxsin Uca Allah tərəfindən ehtiram görəcəyinə dəlalət edir.

 Bir şəxs yuxusunda tarixi və böyük adamlarından birinə məxsus qılınc daşıdığını görsə, böyük bir nüfuz sahibi olacağına dəlalət edir.  Camaat nümayəndəsi ilə məhəllə davası olması ərzaq qıtlığının olacağından xəbər verir.

Camaat görsə ki, hökumət başçısı ilə dava edirlər, bu, qiymətlərin aşağı düşəcəyinə işarədir.  Yuxuda döyüşmək bir insanla güc və ya düşmənçilik və ya fikir ayrılığına, başqa bir şəxslə ayrılığa və ya mübahisəyə işarə edir.

Bir pişiklə vuruşduğunuzu və pişiyin özünü qaşıdığını görmək böyük bir xəstəliyə işarədir.  Meymun döyüşü xəstəliyi göstərir, sonra xəstəlikdən sağalır.

Yuxuda insanların bir-biri ilə dalaşdığını görmək , yemək qıtlığı yaranar.  Camaat görsə ki, hökumət başçısı ilə dava edirlər, bu, qiymətlərin aşağı düşəcəyinə işarədir.  Yuxuda döyüşmək bir insanla güc, düşmənçilik və ya fikir ayrılığına, başqa bir insanla ayrılığa və ya mübahisəyə işarə edir.

Yuxuda silahla döyüşmək qadını başqası ilə evləndirmək deməkdir.  Kim yuxuda zireh silahı ilə döyüşdüyünü görsə, hiyləgər və varlı qadınla evlənər.  Bir şəxs yuxuda döyüşdə qılıncla vuruşduğunu görsə, Allah (C.C.) yolunda vuruşmaq və cihad etmək səbəbiylə qazanacağı şərəfə dəlalət edir.

Əgər insan yuxuda dostu ilə baş-başa vuruşarsa, bu onların hər birinin başına gələcək bəlaya və ya aralarında baş verəcək faciəyə işarədir.  Başlarından qan axsa, taleyi, mərclərinin borclularla bitəcəyinə işarədir.  Bəzən baş-başa döyüşmək nəsillə fəxr etməyə işarədir.

Dəyərləndir

Əlaqəli yazı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yoxla
Close
Back to top button