Yuxu yozma

Yuxuda pilləkən görmək

Həyatımız boyu müxtəlif pilləkənlərlə qalxıb enirik.  Pilləkənlərlə qalxıb enmək nəfəs almaq kimi həyatın bir hissəsidir.  Lift sistemləri pilləkənləri atsa da, bir çox binada pilləkənlər hələ də dayanır.  Yaxşı, bəs yuxuda pilləkən görmək nə deməkdir?

Gündəlik həyatda pilləkənləri qalxmaq yorucu bir fəaliyyətdir.  Amma səy nəticəsində arzu olunan yerə çatmaq insanlarda uğur hissi yaradır.  Bu baxımdan pilləkənləri görmək və qalxmaq adi həyatda olduğu kimi zəhmət nəticəsində qələbəyə nail olmaq kimi təyin olunur.  Bu və daha bir çox şərhlər nərdivan sözünə əsaslanan yuxuların şərhlərində ətraflı şəkildə izah olunur.

Yuxuda Pilleken Gormek nədir?

Röyada pilləkən görmək müxtəlif mənalarda yozulur.    Yuxuda görülən nərdivanın hansı materialdan edildiyi də yozumların fərqli olmasına səbəb olur.  Yuxuda görülən nərdivan, ümumiyyətlə, çatmaq asan olmasa da, tədricən irəliləyən və nəticədə müvəffəqiyyətlə nəticələnəcək işlərin xəbərçisi sayılır.

 Gerçək həyatında müxtəlif problemləri olan insanlar yuxularında pilləkən görürlərsə, bu yuxunun yozumu mövcud vəziyyət nəzərə alınaraq edilir.  Bu yuxunun yozumu odur ki, insan içində olduğu maddi və mənəvi problemlərdən xilas olur, səhhətində problem varsa, bu dərdlərdən xilas olur.

Yuxuda Taxta Pilləkən Görmək

Yuxuda görülən nərdivan taxtadandırsa, bu, yuxu görən insanın maddi sıxıntı və müxtəlif problemlər yaşayacağına işarədir.

Yuxuda Beton pilləkən görmək

Yuxu şərhçilərinə görə yuxusunda beton pilləkən görən insan;  Onun yaxşı dostluq əlaqələri quracağı, faydalı işlər görəcəyi, təhlükəsiz həyat sürəcəyi, sevgi və duyğu həyatında hər şeyin yaxşı gedəcəyi ilə bağlı müxtəlif şərhlər edilir.

Yuxuda Dəmir Pilləkən Görmək

Yuxuları yozan mütəxəssislərin fikrincə, yuxuda dəmir nərdivan görmək, yuxu görənin ehtiyacı olanlara etdiyi yaxşılıqlar sayəsində Allah dərgahında savab qazanacağına işarə edir.

Yuxuda Pilləkənləri Qalxmaq

Bu yuxu, yuxusunda pilləkənləri çıxdığını görən insanın iş və ictimai həyatda rəqiblərinə üstünlük qazanacağına yozulur.

Yuxuda Pilləkənləri Düşmək

Yuxuda pilləkənlərdən enmək çox yaxşı deyil.  Bu yuxu xəyalpərəstin bəzi problemlər üzündən mənəvi və maddi zərər görəcəyinə yozulub.

Yuxuda Eskalator Görmək

Yuxuda eskalator yuxarı qalxırsa, yuxu görənin işində yüksələcəyinə və uğur qazanacağına işarədir.  Yuxuda eskalator yuxarıdan aşağı enirsə, yuxu görən insanın dərslərində uğursuzluğa düçar olacağına işarə edir.

Yuxuda Köhnə Pilləkən Görmək

Yuxu sahibinin yuxusunda köhnə nərdivan görmək xeyirxahlıq əlaməti adlanır.  Yuxusunda köhnə pilləkən görən adamın işində qəfil artım və inkişaf baş verir.  Ticarətçi olanlar yeni sifarişlər alırlar.

Yuxuda Pilləkənin Qırıldığını Görmək

Yuxu sahibi yuxusunda pilləkənin qırıldığını görsə mənfi yozulacaq yuxulardandır.  Yuxu görən insan pilləkəndə ikən pilləkənin qırıldığını görsə, mənfi hadisələrlə qarşılaşmağa deyilir.  Yuxuda sınmış pilləkəni dırmaşmaq, yuxu görənin özünü yaxşı hiss etdiyi bir dövrdə görəcəyi bir işdə gözlənilməz bir çətinlik yaşaması və bu sıxıntı üzündən çətin günlər keçirməsi ilə izah edilir.

Yuxuda Pilləkən Yuduğunu Görmək

Röya sahibi yuxusunda pilləkənləri yuduğunu görsə, işlə əlaqədar gördüyü işlərin demək olar ki, hamısının boşa getdiyinə, görülmək istənən işlərlə ortaya çıxan işlərin demək olar ki, bir-birindən tamamilə fərqli olmasına görə , rəqiblərin xoşbəxt olmasına və buna görə də gedən bütün pulların ziyan olmasına işarədir.

Yuxuda Pilləkən Sildiyini Görmək

Röya sahibi yuxusunda pilləkənləri sildiyini görsə, ailə həyatında və təhsil həyatında qarşılaşacaq problemlərin çox qısa zamanda həll olunacağını, bu mövzuda ona kömək edənlərə kömək əlini uzadacağını, uğurlu bir insan olacaq, uzun müddətdir xəyalını qurduğu və başqa bir şey haqqında düşünmədiyi bir şeyi çevirəcək və beləliklə də xoşbəxtlikdən havaya uçacağına yozulur.

Yuxuda Pilləkən Süpürdüyünü Görmək

Yuxu sahibi yuxusunda pilləkənləri süpürdüyünü görsə, ailə üzvlərindən biri ilə birlikdə çox xeyirli bir mövzuda xidmət edəcək bir işə addım atacağına, çoxlu pul qazanacağına, insanların xeyir-duaları alınacağına, daha yaxşı işlərə sahib olacağına yozulur.

Yuxuda Pilləkən Pillələrinin İtməsi

Yuxu görənin işinin birdən-birə, qarşılaşacağı problem üzündən bıçaqla kəsilmiş kimi dayanacağına , bu vəziyyətin nədən qaynaqlandığı araşdırılacaq, amma nə baş verdiyinin, uzun müddət davam etməsi nəticəsində edilən səhvə görə işlərin pis hal alacağına, və buna görə də daha bilikli bir adamdan məsləhət alınacağına yozulur.  Pilləkənlərin birdən-birə yox olub, sonra yuxunuzda yenidən peyda olursa, həyat yoldaşlarının, dostlarının və ya yaxınlarının kömək və dəstəyi nəticəsində bədbəxt vəziyyətin aradan qalxacağına işarə edir.

Yuxuda Qarlı Pilləkənlərə Qalxmaq

Yuxu görən yuxusunda qarlı pilləkənlə çıxdığını görsə, insanlardqn davamlı olaraq səs eşidəcəyinə işarədir.  Yuxuda qarlı pilləkənin üstünə çıxıb yıxılmaq bəzi problemlər və ya qarşılaşacağınız xoşagəlməz hallar səbəbiylə çox çətin vəziyyətə düşəcəyinizə, pis sözlər və söyüləcək təhqirlər səbəbiylə istənən və xəyalı qurulan şeylərdən istər istəməz uzaqlaşacağına işarədir.

Yuxuda Sınıq Pilləkəni Təmir Etmək

Yuxuda sınmış pilləkəni təmir etdiyini görmək, ailənin ağsaqqallarından birinin dəstəyi sayəsində problemin həll olunacağına, əvvəlkindən də yaxşı olacağına, xoşagəlməzliklərin aradan qalxacağına, hər iki işdə kədərli hadisələrin baş verəcəyinə işarə edir. və ailə həyatı duaların köməyi ilə aradan qaldırılacaq və şad xəbərlər alınacaq.

Başqa bir şərh :

Yuxuda nərdivan görmək, işlərində salehliyə və əmin-amanlığa, dünya və axirətdə yüksək dərəcə və səadətə işarə edər.  Ancaq yuxuda nərdivan görməyin tamamilə fərqli şərhləri var.  Məşhur yuxu yozumları və təfsirçiləri pilləkənlərin növünə görə yozmuşlar.  Yuxuda torpaq və kerpiçdən olan nərdivanla qalxdığını görmək böyük xeyir və nicat əldə etməyə, ruzisini halaldan qazanmağa dəlalət edir.  Əhəngdən və ya kərpicdən tikilmiş nərdivanla qalxdığını görən insanın bu yuxusu xeyirli deyil.  Deyilənə görə, bu yuxu onun (yuxu görənin) dinsizliyinə, din və etiqad baxımından öz fəsadına dəlalət edir.  Daş pilləkən görmək, yuxu sahibinin qəlbinin sərtliyini və qəddarlığını göstərmək kimi yozulur.  Taxtadan və ağac növündən pilləkən görmək, insanın dinində zəifliyi kimi şərh edilmişdir. Pilləkən görmək və ya enmək şərəfinizi və mövqeyinizi itirəcəyinizə işarədir. Pilləkənə qalxmaq xeyir, mənfəət, qazanc və yüksəlişi şərh edir.

Pilləkənlə  qalxmaq mövqenizin yüksələcəyinə, nərdivanda oturmağın nemət olacağına, hamı tərəfindən seviləcəyinizə işarə sayılır.  Bəzən yuxuda pilləkən görmək əzmkarlığa və işlərdə davam etməyə, gizli saxlamaq istədiyiniz şeyi gizlətməyə işarə edir.  Bəzən bu yuxu səfərə və izzəti uca olan insana işarə edir. Pilləkən görmək onu görən insan üçün əziyyətə və qələbəyə dəlalət edir.  Kədərli insan yuxuda pilləkən görsə, o adamın qəm və kədərdən amanda qalacağına işarədir.  Dini əmrləri yerinə yetirən saleh insanlar tərəfindən yuxuda nərdivan görmək düşmən üzərində qələbəyə işarədir.  Pis insanlar tərəfindən yuxuda pilləkən görmək imanın və günahın zəifliyinə dəlalət edir.  Yuxuda uzun və enli pilləkənlə qalxdığınızı görmək yüksək dövlət qulluğuna işarə edir.  Yuxuda ağac nərdivanına çıxmaq itaət etməyənlərə yaxşı nəsihət, qəbul etməyənlərə nəsihət, pislikdən çəkinənlərə isə yaxşı nəsihətlərə işarə edir.

Bəzən yuxuda ağac pilləkən ilə yuxarı qalxmaq ixtilaflı bir xalqdan kömək istəməyə işarə edir.  Bir insan yuxuda nərdivan qoyaraq  qalxdığını görsə, qürurundan, qorxusundan və məhvindən qurtulacağına işarə edir.  Bir şəxs yuxuda köhnə pilləkənə qalxdığını görsə, ticarətdən və ya başqa tərəfdən xeyir və yüksəkliyə çatacağına işarə edir.  Düşmənçilik içində olan şəxs yuxuda nərdivana qalxdığını görsə, bu, həmin şəxsin düşməninə qalib gələcəyinə dəlalət edir.  Yuxuda xəstənin nərdivanın son pilləsinə qalxdığını görmək onun həyatının tamam olmasına işarədir.  Yuxuda pilləkənlərdən sürüşüb yıxıldığını görmək mövqe və mövqedən yıxılaraq vəzifəni itirəcəyinizə işarədir. Pilləkəndən yıxılmaq üzrəykən bərk-bərk tutub xilas olmaq, geri qaytarılmağa və vəzifəyə qayıtmağa dəlalət edir.  Bir şəxs yuxuda özünü dəmir pilləkəndən yıxıldığını görsə, bu, həmin şəxsin dinində zəifliyə və bu vəziyyətdən qayıtmasına dəlalət edir.

Dəyərləndir

Əlaqəli yazı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yoxla
Close
Back to top button