Yuxu yozma

Yuxuda horumcek gormek

İnsanların ən çox gördükləri yuxulardan biri olan hörümçək heyvanı və ya hörümçək toru yuxusu, görülmə tərzinə görə fərqli yozulur.  Məsələn, yuxunuzda hörümçək görməkdən əlavə, hörümçəyi öldürə bilərsiniz.  Bəzən yuxulara yalnız hörümçək toru girə bilər.  Bundan əlavə, yuxuda hörümçək sürüsü öldürmək, əzmək, qovmaq şəklində görülür.  Yuxuda hörümçək görməyin təfsiri budur.

Yuxuda horumcek gormek çox mənalı ola bilər.  Yuxuda hörümçəyin tor fırladığını və ya qara hörümçək tərəfindən dişlənməsini görmək müxtəlif mənalara gələ bilər.  Buna görə də yuxuda hörümçək görməyin mənası müxtəlif kateqoriyalar altında qiymətləndirilmişdir.  Yaxşı, yuxuda hörümçək görmək nə deməkdir?

Yuxuda hörümcək görmək yuxu yozmaları

Yuxuda hörümçək görmənin İslam alimlərinin iki hikməti vardır.  Bunlardan birincisində görünən hörümçəyin hiyləgər qadına işarə etdiyi deyilir.  İkincisi, yuxu sahibi öz ibadətini daha çox sevməsinə və fəzilətinə yozulur.  Yuxuda birdən çox hörümçək görmək, psixoloji pozğunluqların dindən yapışaraq aradan qaldırılacağına işarə edir.  Kim hörümçək görsə, namazını təxirə salmaz.

Yuxuda hörümçək görmək sədəqə və din sevgisinə işarə edən yuxudur.  Hörümçək tənha dindar insan deməkdir.  Yuxuda hörümçək görmək-sədəqə işinə, dininə bağlı olmasına, ibadət etməsinə işarədir.  Hörümçəklə görüşmək belə bir insanla qarşılaşmaq kimi yozulur.

İslam təfsirçilərindən Kirmani yuxuda görülən hörümçəyi toxuculuq  işi ilə məşğul olan şəxs olaraq təyin etmişdir.  Günümüzün tərcüməçiləri isə yuxuda hörümçək görməyi xəbərdarlıq olaraq şərh edir və münasibətlərinizdə ehtiyatlı davranaraq diqqətli olmağınıza işarə edirlər.

Yuxuda görülən hörümçək, yaradılışına görə müxtəlif mənalar daşıyır.  Hörümçəyin yuxusunun yozumu, toxuduğu toru özünə yuva etdiyi üçün evini qaydasına salmağa çalışan qadını da xatırladır.  Bəzən güclü dini əqidəsi olan və özünü ibadətə verən şəxsə aid edilir.

Yuxuda Hörümçək toru görmək

Yuxuda gördüyünüz hörümçək toru səbir və minnətdarlıqdan xəbər verir.  Hörümçəklər Allahın hikməti ilə torlarını yavaş-yavaş və səbirlə hörürlər.  Yuxu görən insan bu torları görəndə başa düşməlidir ki, başına bir şey gələcək, lakin səbirlə ondan qurtula bilər.

Yuxu sahibi minnətini buraxmamalı olduğuna  yozulur.  Mümkünsə və əgər malı varsa, yuxu sahibi onun 1/40 hissəsini yoxsullara paylamalıdır.  Yuxuda hörümçəklərin qurduğu torlara tutulmaq problemlərin yaranacağına dəlalət edir.  İnsanın dərhal özünü yanlış yoldan döndərməsi lazımdır.  Alimlər demişlər ki, bu insanlar istədikləri zaman doğru yolu tapacaqlar.

Yuxuda Hörümçəklərin Dişlədiyini Görmək

Yuxusunda hörümçək görən və onu dişləyən adamın başına xoşagəlməz hadisələr gələcək.  Hörümçəyin dişləməsi xeyir və şərin  birliyinə  yozulur.  Bunu bədbəxtlik kimi şərh edənlər olduğu halda, taleyin, nişan və xəyalların açılmasına dəlalət etdiyini söyləyənlər də var.  Hörümçək dişləməsi görmək bədbəxt insanlarla görüşməyə və mümkünsə onlardan uzaq durmağa işarə edir.

Yuxuda hörümçək dişləməsi: Yuxu görən insanın məkrli, alçaq, inadkar, zahirən yaxşı görünən amma içində pisliklər saxlayan, iş həyatında insana maddi sıxıntı yaşatmağa, işinə mane olmağa çalışan bir düşməninin olması deməkdir. və uğurlarına paxıllıq etməkdir.  Və bu yuxu həm də həmin şəxsdən gələ biləcək pisliyə yozulur.

Bir yuxuda hörümçək dişləməsi;  Kiminsə qeybətinə, düşmənin üstünlüyünə, zəbt olunmuş və davamı olmayan mülkə məruz qalmağa yozulub.

Yuxuda Qara Hörümçək görmək

Yuxunuzdakı qara hörümçək evlə bağlı problemlər yaşayacağınıza işarədir.  Bunlar valideynlərlə mübahisə etmək, qardaş və ya həyat yoldaşları ilə mübahisə etmək deməkdir.  Yuxuda ağ hörümçəklər qarşılaşılan problemin həll olunacağına işarədir.

Ağ hörümçək görmək hər kəsə nəsib olmur.  Problem nə olursa olsun, Allahın izni ilə həll olunacaq deməkdir.  Yuxuda sarı hörümçək görmək qəlbi təmiz insanlarla qarşılaşacağınıza işarədir.  Yuxuda gördüyünüz sarı hörümçəklər də Allahın əmrlərinə tabe olmaq deməkdir.

Yuxuda qara hörümçək görmək böyüklüyə, böyük məqama çatmağa, şöhrətə, sevincə, əzəmətə və möcüzəyə işarədir. Yuxuda qara hörümçək görmək gözəl adla anılmağa, günahlardan təmizlənməyə, imanda kamilliyə, dində gözəl əqidəyə işarədir.

Yuxuda Böyük Hörümçək görmək

Yuxuda böyük hörümçək görmək bəxtsizlikdən xəbər verir.  İstər iş, istər evlilik olsun, bütün yolların bağlanacağına, qorxulu günlərə işarə edir.  Yuxusunda nəhəng hörümçək toruna düşənlərin başına böyük bəlaların gələcəyinə işarə edir.  Müsibətlərin qarşısını almaq üçün sədəqə vermənin yuxu görənlərə xeyir gətirəcəyi deyilir.

Yuxuda Qara Quyruqlu Hörümçək görmək

Yuxuda hörümçəyin qara quyruğu olduğunu görmək ağrılar yaşaya biləcəyinizə işarədir.  Hikmətdir ki, bolluqdan darlığa keçid mərhələləri başlayır.  Yuxuda çoxlu hörümçəkdən qaçdığınızı və onlardan qurtulduğunuzu görmək bəladan qurtulmaq üçün hikmətli olar.  Yuxu görənin rahatlıq tapması və həyatından zövq alması bir fəzilətdir.

Yuxuda Çirkin Hörümçəkləri Görmək

Bir yuxuda çirkin bir hörümçək görmək, çox vaxt aldatmağa və pisliyə yozulur.  Ancaq son dövrlərin İslam alimləri yuxuda çirkin hörümçək görməyin fəzilətlərinin çox gözəl olduğuna diqqət çəkirlər.  Xüsusilə çirkin hörümçəklərin dostluq etmək mənasında olduğu deyilir.

Yuxuda hörümçəyi öldürdüyünü görmək, əsl problemlərin olacağına və bu problemlərin döyüşməklə həll edilə bilməyəcəyinə işarədir.  Buna görə də yuxu sahibi problemlərə müsbət yanaşmalı və səbrin dərdin dərmanı olduğunu unutmamalıdır.

Yuxuda Hörümçəklər tərəfindən Öldürüldüyünü Görmək

Yuxu görən müdrik yuxusunda hörümçək tərəfindən öldürüldüyünü görsə, nəfsinə tabe olacağı dövrə qədəm qoyduğu deyilir.  İslam alimlərindən bəziləri hörümçək tərəfindən öldürüldüyünü görən hər kəsin tövbə qapısına tərəf əyilməsini və günahlarının çox ağır olduğunu bildirmişlər.

Onun hörümçək zəhəri ilə öldürüldüyünü görmək qəlbi təmiz, sədəqə, zəkat, namaz və oruc tutan insanı xilas edər.  Yuxuda gördüyünüz hörümçək zəhəri insanı yoldan çıxara biləcək fəlakətlərin başlayacağına işarə edir.  Sədəqə və zəkat bunun həll yoludur.

Yuxuda Böyük Hörümçək görmək nə deməkdir?

Yuxuda böyük hörümçək görmək bəzən yuxu sahibi üçün pis niyyətli və hiyləgər bir insana işarə edir.  Bəzi təfsirçilərin fikrincə, böyük fayda gətirə biləcək işlərə işarə edir.  Yuxu görən insanın böyük xoşbəxtlik gətirəcək xəbərlər alacağına işarədir.

Yuxuda Ağ Hörümçək görmək nə deməkdir?

Yuxuda ağ hörümçək görmək, xeyirxah işlərlə məşğul olan, həm də yaxın ətrafına yaxşılıq edən, hüzur içində olan xoşbəxt insana yozulur.  Bir insanın yuxusunda ağ hörümçək görmək, fərdin keçmişdə etdiyi səhvlərə görə tövbə edərək həyatında yeni bir başlanğıc edə biləcəyinə işarə edir.  Bu yuxu bəzən yuxu görən insanın ləzzət alacağına işarə edir.

Yuxuda ağ hörümçək görmək, xeyirxah işlərlə məşğul olan, yaxın ətrafına yaxşılıq edən xoşbəxt insana işarə edir.

Yuxuda ağ hörümçək görmək, keçmiş səhvlərindən tövbə edib yeni bir başlanğıc edəcəyinə işarədir.  Bəzən ağ hörümçək görən hər kəs ləzzət alır.

Yuxuda Sarı Hörümçək görmək nə deməkdir?

Yuxuda sarı hörümçək görmək;  Yuxu görənin çox ibadət edə bilən, qəlbi çox təmiz olan insanlarla qarşılaşacağına işarə edir.  Yuxuda sarı hörümçək görmək həm də Allahın əmr və qadağalarına tabe olmağa yozulur.

Yuxuda bala hörümçək görmək nə deməkdir?

Yuxuda hörümçək balasını görmək;  Bu yuxunu görən insanın evlilik həyatında dinc ola biləcəyinə işarədir.  Bundan əlavə, adı çəkilən şəxsin ölkəyə, millətə fayda verəcək övladlar yetişdirə biləcəyi yozulur.  Yuxuda hörümçək balası görmək həm də yuxu görən insanın çətin iş həyatından sonra rahatlıq tapacağına işarədir.

Yuxuda Çirkin Hörümçək görmək nə deməkdir?

Yuxuda eybəcər hörümçək görmək fırıldaqçılığa, pisliyə yozulur.  Bundan başqa, bəzi yuxu təfsirçilərinə görə, yuxuda çirkin hörümçək görmək, yuxu görən insanın çox yaxşı fəzilətlərə malik olduğuna işarədir.  Bu yuxu xüsusilə insanın dostluq edə biləcəyinə işarə edir.

Yuxuda hörümçəyin damdan yerə yıxıldığını görmək həmin ildə qışın sərt keçəcəyinə işarə edir.  Hörümçək ailə həyatında xoşbəxt olacağınıza dair xəbərlər almağa işarədir.  Evdə dolaşan hörümçəyi görmək sınmaq deməkdir. Yuxuda hörümçək evinizə basqın edir, çox çalışıb tər tökdükdən sonra gəlirinizin artacağına işarə edir.

Yuxuda hörümçək tutmaq:Yuxuda hörümçək tutmaq qadınla evlənməyə işarədir.  Yuxuda hörümçəyi öldürmək yuxarıdakı xüsusiyyətlərdən birinə sahib olan birindən qurtulmaq deməkdir, yuxuda hörümçəyi torlu görmək zəifliyə, lallığa işarə edir.

Yuxuda Hörümçəyin damdan yıxılması şiddətli qışa aid edilir.Hörümçək yuxusu həm də ərinin yatağında yatmaq istəməyən qadına işarə edir. Yuxuda hörümçəyə rast gəldiyinizi görmək çox ibadət edən və təqvalı bir insanla dostluğa işarə edir.

4.8/5 - (32 Səs)

Əlaqəli yazı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yoxla
Close
Back to top button