Yuxu yozma

Yuxuda buğda görmək

Ümumiyyətlə, yuxuların formalaşması bir çox fərqli əsas başlıqlar altında araşdırılır.  4 böyük kitabda görünən yuxu şərhləri ilə möminlər baxımından çox mistik və qəbul edilən bir mövzu olaraq önə çıxır.  Mütəxəssislər bu vəziyyətə əlavə olaraq, yuxularınızın şüuraltınızın əksi olduğunu söyləyirlər. 

Yuxuda bugda gormek ümumiyyətlə çox adi və sirli bir yuxudur.  Bu vəziyyət, yuxuda buğda görmək yuxusunun yozumunun bir çox insan tərəfindən araşdırılmasını təmin edir.

Yuxuda buğda görmək şərəfli bir mal, qızıl və dövlətdən bir nemətə işarədir.  Yuxuda buğda yediyinizi görmək, Allahın (c.c) əmrlərinə tabe olmaq və əməlisaleh bir insan olmaq deməkdir.  Bəzən buğda görmək xaricə getməyə, qazanc əldə etməyə, vəzifədə yüksəlməyə işarə edir.  Kim görsə ki, buğdası var, qızıl alır.

Yuxuda bugda gormek nedir?

Bu, çox tanınmış bir insan olacağınıza işarədir.  Yuxuda görülən buğda ibadətini laqeyd qoymayan saleh insana işarə edir.  Həmçinin bəzi yuxular kimi vəziyyətə və yerə görə müxtəlif mənalar daşıyır.  Bəzən müvəqqəti kədər kimi də yozulur.  Bəzən uşağı və ya hamilə qadını olan bir ailəni təsvir edir.  Bəzən ilin məhsuldar olacağına işarə hesab olunur.

 Bəzi təfsirçilər buğdanı qadına sünbüllə təfsir edirlər.  Yuxuda sarı sünbüllü buğda görmək o adamın ailəsində xəstəliyə yozulur.  Başqasının tarlasından buğda yığmaq, yuxu görən şəxsin bundan dolanacağına işarədir.

Buğda görmək halal yeməkdir və onu qavramaq asan deyil.  Bəzən yuxuda buğda görən adam xəstələnir.  Ya da kiminləsə döyüşmək.  Yuxuda buğdanın torpağa qarışdığını görmək onun dəyərinin azalacağına işarə edir.  Bu həm də körpənin ömrünün uzun olacağına işarədir.  Yuxuda buğda görsən;  Bu o deməkdir ki, alnını tər tökərək pul qazanacaqsan, xoşbəxt həyat sürəcəksən, romantik insan olacaqsan, sağlam bədənə sahib olacaqsan. 

Yuxuda buğda satmaq

Buğdanı az pula satdığınızı görmək yaxşılıq və rifaha, zühd və təqvaya (dünyaya çox hörmət etməmək və bəndəlikdə ixlaslı olmaq) dəlalət edir.  Bahalı buğda satdığınızı görmək dində yanlış davranışa işarədir.

Yuxuda buğda almaq

Yuxuda buğda aldığınızı görmək bolluğa və ucuzluğa, çoxlu övlad sahibi olmağa, var-dövlətə işarə edir.  Buğda almaq nəsillərin bolluğundan və çoxluğundan xəbər verir.  Yuxuda buğda almaq – bolluq, bərəkət , sərvətdir.

Yuxuda ev üçün buğda almaq maddi çətinliklərə, alınan buğdanı yemək isə maddi qazanclara işarə edir.  Evdə buğda almaq dolanışıq problemlərinin aradan qaldırılmasıdır.  Alınan buğdanı yemək pul qazanmağa işarədir.

Yuxuda buğda verib arpa aldığınızı görmək – yuxu görənin ticarət və alış-verişdə aldanacağına işarədir.

Bir şəxs yuxuda buğda aldığını görsə, bu, yuxu görənin bolluq və övladla məşğul olacağına işarə edir.  Buğda əkdiyini görsə, yuxu görənin xeyirli iş görəcəyinə yozulur.

Bir şəxs buğda satdığını görsə, yuxu görənin işindən qovulacağına işarədir.  Buğda satandan buğda aldığını görsə, yuxu görənin dövlət qapısında iş tapacağına işarədir.

Yuxuda buğda bazarı görmək

Yuxuda buğdaya ehtiyacınız olduğu üçün buğda bazarına getdiyinizi və oradakı buğdaya toxunduğunuzu görmək – valilər və idarəçilər üçün uğur, başqaları üçün isə yemək və mal rəmzidir.

Buğda bazarını və satıcıları və buğda yığınlarını burada görmək, buğdaya ehtiyacı olanlar üçün çətinliyə, başqaları üçün isə dünyanın davamı üçün lazım olan  səyə işarədir.

Yuxuda buğda yemək

Təzə buğda yediyini görən insan Allaha itaət edər, əmrlərini yerinə yetirər, qadağalarından çəkinər, faydalı işlər görür.  Quru və qovrulmuş buğda yemək yaxşı deyil, kədər və qəm-qüssədən xəbər verir.  Bulqur buğdasını suda qaynadıb yemək ruzi və bərəkətə işarədir.  Buğda əkilən tarladan buğda əvəzinə acı və yeyilməyən bitkilərin çıxdığını görmək şübhəli mülkə işarədir.

Yaşıl buğda yemək ibadətə, qurudulmuş yarpaq yemək bəndəlik əlaməti və ibadət ləzzətinə işarədir.

Yuxuda təzə buğda yediyinizi görmək yuxu görənin dini yöndə doğru yolda olduğuna və ətrafında hörmətli bir insanın olduğuna işarədir.  Yuxuda quru və bişmiş buğda yediyinizi görmək, yuxu görənin xoşagəlməz bir şeylə qarşılaşacağına işarədir.  Çünki quru buğda yemək xeyirli deyil.

Buğda toplamaq

Bir yerə buğda yığdığınızı, lakin xarab olduğunu görmək, zəbt ediləcək malın xeyrini görməyəcəyinizə işarədir.

Yuxuda buğdaya sahib olmaq :Kim görsə ki, buğdası var, amma ehtiyacı olmadığı üçün ona toxunmasa, ləyaqət və şərəfə çatar.

Yuxuda buğda qarışdırmaq:

Dövlət və ya hökumət başçısının buğdanı qarışdırdığını görmək onun bazarda baha olmasından xəbər verir.  Xırmanda buğdanı qarışdırmaq bolluqdan xəbər verir.

Yuxuda sünbül görmək

Yetişmiş taxıllarla yaşıl sümbüllər görmək bolluq ilinə işarə edir.  Buğda budaqlarında doymamış qurumuş sünbüllər görmək bir ilin aclığına işarə edir.

Buğda sünbüllərinin bir yerə yığılması nahaq əldə edilən mal-dövlətə və dünyapərəstliyə işarədir.  Yuxuda yaşıl sünbül görmək onun ucuzluq və bərəkət ili olacağına işarədir.

Yuxuda buğda sünbüllərini gizlətmək: Buğdanı sünbüldə saxladığınızı görmək yaxın illərdə qıtlığa işarə edir.  Sünbül toplamaq: Yuxuda tökülən qulaqları toplamaq varlı adamdan lütf qazanmağa işarədir.

Yuxuda buğda biçmək : Buğdanın hələ yaşıl ikən biçildiyini görmək kütləvi ölümlərə, qarışıqlıqlara və müharibələrə işarə edir.

Yuxuda Buğda Əkmək

Buğda əkdiyinizi görmək Allah rizası üçün işlər görməyə, lazım gəldikdə Onun yolunda vuruşmağa işarədir.  Bəzən buğda çörəkləri çətinliklə qazanılacaq gözəl ruziyə dəlalət edir.

Yuxuda buğda əkdiyiniz tarlada arpa bitdiyini görmək yuxu görənin göründüyündən daha saleh və xeyirxah bir insan olduğuna işarə edir.  Sahədə əkilmiş buğda, yulaf, çovdar və s.  Bu, gözlənilməz bir vəziyyətin baş verdiyini göstərir.

 Buğda səpdiyi yerdən qan axdığını görmək marağa işarədir.  Yuxuda buğda əkdiyini görən adamın arvadı hamilə qalacaq.  Yuxuda buğda çörək etmək Allah rizası üçün ticarət etməyə, Onun yolunda cihad etməyə, sıxıntılarla gözəl ruziyə işarədir.

Əgər insan öz tarlasında buğda əkdiyini görsə, bu, həmin şəxsin övlad həsrətində olmasına işarədir.  Əkdiyi buğdanın dərhal bitdiyini görsə, yuxu görənin övladı olacağına işarə sayılır.

Bəzi təfsirçilər demişlər ki, kim buğda əkdiyini görənin, arvadı hamilə olar.

Buğdanı arpa ilə əvəz etdiyinizi görmək, dəyərli bir şeyi dəyərsiz bir şeylə əvəz etməyə, Qurandan şeir və mədhiyyəni üstün tutmağa dəlalət edir.

Yataqda buğda görmək xanımın hamilə olduğuna işarə edir.

Qarışqa bir yerdən buğda dənini çıxarsa, ortağın və ya başqasının malını mənimsəməyə işarədir.

Qarışqaların çöldən içəriyə buğda daşıdığını görmək bolluq və xeyirxahlığa işarədir.

Buğdaya tüpürdüyünü və ya dəstəmazını pozduğunu görmək nemətə nankorluğa işarədir.

 Arpanın buğda sahəsindən çıxması, insanın əməlisaleh və göründüyündən daha yaxşı olmasına yozulur.

✔️Buğda əvəzinə yulaf, çovdar və s.  gözlənilməz vəziyyətin baş verməsi,

✔️ Bir yerdə çoxlu buğda sünbülləri görmək, haqsız yerə qazanılan dünyəvilikdir

✔️ Düşmüş qulaqları toplamaq, varlı bir adamdan lütf almaq,

✔️ Mövsümsüz və yaşıl buğda biçini kütləvi ölümlərə, fitnələrə və qarışıqlığa səbəb olacaq,

Yuxuda Buğda Görməklə Bağlı Digər Şərhlər :

Yuxuda buğda görmək məşhur bir insan olacağınıza işarədir.  Bir sünbül görüb buğda biçmək sərvətdir.  Əlinizdə buğda görmək övlad sahibi olacağınıza işarədir.  Buğda satan həyatda əziyyət çəkir, buğda yeyən çoxlu mal alır.  Yolda buğda görmək bolluğa, çuvalda və bişmiş buğda görmək aclığa işarə edir.  Buğda daşımaq sevməyə, buğda satmaq ər-arvadın ayrılmasına və qazanclı işin itirilməsinə, buğda almaq itkiyə və ziyana işarədir.  Buğdanın üyüdülməsi həbsə düşmək və mal itkisinə, buğda çubuqunda itmiş bir şeyin tapılmasına, buğdadan xəmir hazırlamaq isə xeyirli işlərə yozulur.  Kiflənmiş buğda faydasız səfərə, işin itirilməsinə, ucuzluq və bolluğun yaşıl sünbüllərinə, quraqlıq və qıtlıq sünbüllərinə, buğda yığınları sərvət və biliklərə işarədir.

Buğda yığmaq gələcək günlərin daha yaxşı olacağına işarə edir.  Yuxuda buğda görmək zəhmət və məşəqqətlə qazanılan halal qazanca (mallara) yozulur.  Yuxusunda buğda aldığını görən insan, pulunun çox olacağına və çoxlu övladı olacağına işarə edər.  Yuxuda buğda əkdiyini görən adama, Allahın sevdiyi bir işlə məşğul olduğu deyilir.  Yuxuda yaşıl sünbül görmək – ucuzluq və bolluq ili kimi yozulur.  Yuxuda quru buğda yediyinizi görmək yaxşı deyil.  Quru buğda sünbüllərinə haram mal deyilir.  Bəzi təfsirçilərə görə: Yuxuda buğda görmək mala və ya qızıl əlamətə yozulur.  Yuxuda buğda olduğunu görmək qızıl alacağına işarədir.  Yuxuda buğda yediyinizi görmək, Allah-Təalanın əmrlərinə tabe olan fəzilətli bir insan olduğunuza dəlalət edir.

Yuxuda təzə buğda yediyinizi görmək, yuxu görən insanın Allaha (C.C.) itaət edəcəyinə və yaxşı işlər görəcəyinə işarədir.  Yuxuda buğdanı çox ucuza (az pulla) satdığınızı görmək yaxşıdır.  Bu yuxu yaxşılığa və xeyirə yozulur.  Yuxuda hər hansı səbəbdən,  buğda payladığınızı görmək, yuxu görənin camaata (insanlara) faydalı bir insan olmasına işarədir.  Yuxuda buğda aldığını görmək yuxu görənin zəngin olacağına, ailə üzvlərinin çoxalacağına işarədir.  Yuxuda buğda əkdiyini görən adamın arvadının hamilə qalacağına işarə edir. 

Yuxuda görülən buğda  əziyyətlə qazanılan şərəfli bir mülkə işarə edir.  Bir insan yuxusunda buğda aldığını görsə, mal-dövlətə, ucuzluğa və bolluğa, çoxlu övlad sahibi olacağına dəlalət edir.  Bəzən yuxuda buğda aldığını görmək bərəkətə, zənginliyə, bolluğa çatmağa işarə edir.  Yuxuda buğda aldığınızı görmək övladlarınızın bolluğuna, var-dövlətinizə işarə edir.

Yuxuda əlində və ya qabda və ya xırmanda taxıl görmək, başqasının qazancından mal alacağına işarədir.  Əgər yuxuda əkinçini və biçinçini tanıdığı halda düşmüş məhsulun sünbüllərini yığdığını görsə, həmin şəxsin əkinçilik sahibindən xeyir və bərəkət qazanacağına dəlalət edir.  Bir insan yuxusunda bir yerdə mövsümə uyğun olmayan məhsul biçdiyini görsə, o yerdə ölümün, müharibənin və fitnənin olacağına işarə edir.  Yuxuda əkinlərin sarı sünbüllərinin yığıldığını görmək, ağsaqqalların;  Yaşıl sünbüllərin biçilməsini görmək gənclərin ölümünə və öldürülməsinə işarədir.  Yuxuda quru buğda yeməyin eybi yoxdur.  Yuxuda qurumuş buğda sünbülü haram mallara işarə edir.  Yuxuda çarpayıda buğda görmək xanımın hamiləliyinə işarə edir.  Yuxuda birinin nəsə əkdiyini görmək o adamın arvadının hamilə olduğuna işarə edir.  Yuxuda birinin quru və ya bişmiş buğda yediyini görmək, həmin insanın başına arzuolunmaz və xoşagəlməz bir işin gələcəyinə işarə edir.  Bir şəxs yuxuda yaşıl buğda yediyini görsə, bu, həmin şəxsin əməlisaleh və pərəstişkar olmasına dəlalət edir.  Yuxuda buğda əkdiyinizi, amma arpanın bitdiyini görmək, insanın zahiri görünüşünün batinindən daha yaxşı olduğuna işarə edir.  Bir şəxs yuxuda buğda əkdiyini, lakin qanının bitdiyini görsə, bu, həmin şəxsin faiz yeməsinə dəlalət edir.

Dəyərləndir

Əlaqəli yazı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yoxla
Close
Back to top button