Yuxu yozma

Yuxuda alov görmək

Həyatın hər bir zamanında böyük önəmə sahib olan od yuxularda da yer alır. Təbii ki, onun təbii sərvət olmaqla yanaşı, həm də gələcək üçün çox mühüm mənaları olduğunu söyləmək olar.  Həyatınız üçün gələcəklə bağlı təklif etdiyi imkanları və mənaları öyrənmək üçün yuxu alimlərinin şərhlərini araşdıra bilərsiniz.  Çox rast gəlinən yuxu olsa da, yanğın mütəxəssis yuxu tərcüməçiləri tərəfindən sirli mənaları ilə izah edilir.

Yuxuda alov gormek, xəyalpərəstin həyatında baş verəcək kiçik bir problemin böyüyüb həll olunmayacağına, eyni zamanda bunun əksi ilə izah edilir.  Başqa sözlə, bu şərh müsbət adlanır.  Yuxuda alov görmək, xəyalpərəstin kiçik bir sərmayə ilə girdiyi işin gələcəkdə ona sahib çıxacağına işarə edir.  Bu yuxu gözlənilməz dəyişiklik deməkdir.  Yuxu görənin hazır olmadığı və heç vaxt gözləmədiyi şeylərlə qarşılaşacağına işarədir.

Yuxuda alov gormek mənaları

Yuxuda atəş görmək həm də bəxt deməkdir.  Ümumiyyətlə, bu baxımdan ən xeyirli və gözəl yuxulardan biridir.  Digər tərəfdən, yuxu sahibi dövlət idarələrində yaxşı işləyə və yaxşı gəlir əldə edə bilər.  Özəl sektorda iş həyatında ciddi uğurlar qazana, bu mövzuda şansını artıra və ticarət edə bilər.  Xüsusilə ortaqlıq yolu ilə edəcəyi ticarətlə yüksək qazanc təmin edir.

Yuxuda alov görmək, gözlənilmədən çox uzaq bir yerdən gələcək və bir anda bir çox şeyi dəyişdirəcək bir xəbərə işarə edir.  Görülən işlərin və ya görülən işlərin bütün cəhdlərə baxmayaraq öz bəhrəsini vermədiyi, səbir və əzmlə əvvəlki vəziyyətinə dönəcəyinə işarə edilir.

Yuxuda isti alov görmək, əvvəllər pis gedən işin sonradan düzələcəyinə işarədir.  Yanan alov yeri tibbi əməliyyatın əlamətidir.  Yanğın alovu yaxşı xəbərin əlamətidir.

Röyada isti alov görmək, əvvəldən pis gedən bir işin zamanla düzələcəyinə işarədir.  Yanan alov yeri tibbi əməliyyatın əlamətidir.  Yanğın alovu yaxşı xəbərlərin alınacağını bildirir.

 Alov ani və təəccüblü xəbərdir.

Yuxuda alov söndürmək

Yuxuda alov söndürmək xəyalpərəstin kiçik bir mübahisə ilə başlayan və böyük bir dava ilə bitəcək müəyyən bir işə qarışacağına və hadisənin daha da pisləşməsinin qarşısını alacağına işarədir.  Bəziləri deyirlər ki, yuxuda alov söndürmək dinlə əlaqəni kəsmək deməkdir.

Yuxuda alov topu görmək

Yuxuda alov topu görmək, sonsuz bir miras alacağınıza və böyük sərvət qazanacağınıza işarədir.  İstədiyindən artıq dünya malına və dünya nemətlərinə sahib olmaq deməkdir.

İsti alov görmək

Yuxuda yanan alov görmək, iş həyatında uzun müddət yaşanan problemlərin bir müddət sonra normallaşacağına və qazanc əldə etməyə və pul qazanmağa başlayacağına işarə edir.

Alovlu bir yerin yanmas

Yuxuda bir yerin odla yandığını görmək, yuxu görənin çox əhəmiyyət vermədiyi bir narahatçılıqdan yatağa düşəcəyinə və sonra cərrahi əməliyyat keçirəcəyinə işarə edir.

Alovda Yanmaq

Yuxuda alovda yanmaq, yuxu sahibinin pis və cahil davranışlarından narahat olan dostlarının dostluqlarına son qoyaraq, yuxu görən insanı rahat buraxacağına yozulur.

Yuxuda alov görməklə bağlı digər şərhlər :

Yuxuda alov görmək Allahdan (C.C.) xəbərdarlıqdır.  Belə yuxu görənlər dünyada günahlarının bağışlanması üçün həmişə dua edib tövbəyə gəlməlidirlər.  Başqa bir rəvayətə görə: Yuxuda atəş görmək müjdə, qorxu, müharibə, əzab, zindan, zərər, günah və bolluqdur.  Səs çıxararaq ağacları yandıran alov və qığılcım alovunu görən alimin ölümü ilə yaranacaq fitnədir.  Kim qaranlıq gecədə insanlara göstərmək üçün od yandırdığını görsə, insanların hidayətə çatacağı elm əldə edər.  Qaranlıq olmasa da yolda od yandırdığını görən adamın bidət və azğın bir iş görməsinə dəlalət edir.  Atəşə gündüzlər müharibə və fitnə, gecələr isə tanışlıq (adət) deyilir.  Kim yuxusunda qış günü odda isindiyini görsə, cənnətə gedər.  Yuxuda oda girdiyini və işgəncəyə məruz qaldığını görən şəxs malına ziyan vurar və ya onu Cəhənnəmə daxil edəcək bir günah işlədir.  Kim yuxusunda oda girdiyini və od əzabını daddığını görsə, fitnəyə düşər.  Bir insan yuxuda insanların bir yerə toplaşdığı alovlu bir atəş görsə, bolluq və bolluğa qovuşacaqlarına dəlalət edir.  Yuxuda isinmək və ya bir başqasını isitmək üçün od yandırdığını görən insan, fayda verəcəyi bir şeyi təhrik edərək, yoxsulluğunu və ehtiyacını aradan qaldırar.  Kim görsə ki, odda ət qovurur, camaatın paltar geyinməsini tələb edən bir şey qızışdırır.  Ya da insanların paltarını geyinir.  O qızardılmış əti yeyən şəxs az rizkaya və böyük qəm-qüssə düçar olacağına işarədir.  Odun üstündə yemək olan qabı qaynatdığını görən adam ev işlərinə baxan adamdan gələcək xeyirdən uzaq olar.  Yuxusunda atəşin hərarətinə toxunduğunu görən adam xalqın dilinə düşür və onu camaat içində geyindirirlər.  Faydalı və parlaq yanğın qorxu içində olan insan üçün təhlükəsizlik və dövlət xadiminə yaxınlaşmaqdır.  Bir şəxs yuxuda qapısının qarşısında tüstüsüz od yandığını görsə, həccə gedəcəyinə işarə edir.  Yuxuda evini odla yandırdığını görən adamın evi dağılar.  Evli adam yuxuda təndir, təndirdə isə yanan od görsə, arvadı hamilə qalacaq.  Kim yuxusunda evində od görsə, onun üçün ucuzluq, bolluq və çoxlu nemətlər olar.  Yuxuda dağda yanan od görən insan ruhən Allaha (C.C.) yaxınlaşar.  Bir insan yuxuda görsə ki, ona atəş toxunub özünü yandırır, həmin şəxsə verilən vəd yerinə yetər.  Əgər insan əkinlərdən bir şeyi odla yandırdığını görsə, yandırdığı şeylər artar.  Yanğın əşyanın və ya parçanın üzərinə belə düşür.  Kim yuxuda evindən od çıxdığını görsə, güc qazanar, dövlət qulluğunda, ticarətdə və ya sənətdə kömək edər.

İşinizin pisləşəcəyini, lakin səylərinizlə əvvəlki vəziyyətinə qayıdacağını göstərir.

Ocaqda və ya sobada od görmək, həmin şəxs evlidirsə, arvadının hamilə qalacağına, başında qızdırma görsə, təhlükəli xəstəliyə tutulacağına işarə edir.  Yanğının söndüyünü görmək o evdəki ağsaqqallardan birinin ölməsinə dəlalət edir, əgər od şəhərdə olarsa, o şəhərdə böyük bir insan öləcək.  Məşəl və ya şamdan görmək, onları yandıran qadına, hamilə qalacağına və asan doğulacağına və bu uşağın bəxti gətirəcəyinə yozulur.  Yanğın haqqında yuxular müxtəlif yollarla yorucudur.  Məhz atəş, müjdə, qorxu, müharibə, əzab, zindan, əzab çəkmək, günah və bolluq kimi müxtəlif təfsirlərə bölünür.  Yuxusunda qış günü odla isindiyini görən insanın bu yuxusu cənnətə girəcəyinə işarə edilir.  Bu yuxu xeyirli və xeyirli bir yuxu kimi yozulur.

Cafer-i Sadiqin (R.A.) təfsiri: Yuxuda atəş görmək, fitnə-fəsad törətmək, idarəçiyə zülm etmək, peşmançılıq, pis sözlər, ehtiyatsızlıq, əzab, məqsədə çatmamaq, elm, hikmət, hidayət, ruzi, haram mal, qorxu. , təşviş, bəla, hökmün icrası, xeyirxahlıq, fayda, rahat yaşayış, yüksək rütbə, möhkəmlik, qüvvət və əmin-amanlıq, nəsihət kimi hadisələrin əlamətləri kimi şərh edilmişdir.  Yuxuda öz evinizdə yanğın olduğunu görmək incidiyiniz insanla barışacağınıza və aralarındakı sevginin əbədiləşib bərəkətli olacağına işarədir.  Yuxuda işığından bəhrələnmək üçün od yandırdığınızı görmək sizin elm alacağınıza və insanların ondan faydalanacağına işarədir.  Əgər onun yandırdığı od işıq verəcək qədər yanmazsa və nur kimi fəaliyyət göstərmirsə, o adamın elmindən istifadə oluna bilməyəcəyinə və istifadə oluna bilməyəcəyinə yozulur.  Yuxuda misli görünməmiş böyüklükdə atəşə atıldığını görən insan qorxduğu  şeylərin şərindən qurtulmağa yozulur.

Dəyərləndir

Əlaqəli yazı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yoxla
Close
Back to top button