Yuxu yozma

Yuxuda yol getmək

Gəzinti ilə bağlı yuxular müxtəlif yollarla şərh olunur.  Bu yuxular piyadanın və yolun vəziyyətinə görə yozulur.  Yuxusunda düz və doğru yolda getdiyini görən şəxs qismətinə yozulur.  Məşhur təfsirçi Cafer-i Sadiq (r.a.) yolda getməyi aşağıdakı şərhləri təmsil etmək kimi şərh etmişdir.  Din, məqsəd, yaxşı əməl, yaxşılıq, bolluq və rahatlıq.  Deyib ki, yuxuda görülən yeriş onlardan birinə işarə ilə yozulur.

Yuxuda yol getmek ümumiyyətlə yuxu sahibinin yeni bir iş görəcəyinə və daha yaxşı bir həyat sürəcəyinə işarədir.  Ancaq yuxuda kiminsə gəzdiyini görmək müxtəlif mənalarda yozula bilər.  Yuxuda gəzmək, qaranlıqda gəzmək və yuxuda palçıqda gəzmək mənalarını sizin üçün tərtib etdik.

Yuxuda gəzmək ümumiyyətlə insanın mülk sahibi olacağına, ömrü boyu xoşbəxt olacağına, maddi çətinlik çəkməyəcəyinə işarə edir.

Yuxuda Yol Getmek mənaları

Yuxuda gəzmək, insanların ümumiyyətlə böyük bir gəlir təmin edəcəyinə və həyatları boyunca heç bir maddi problem yaşamayacağına işarə edir.  Eyni zamanda yuxuda düz yolda getmək insanın ruhən dincəlməsinə və arzularını çox rahat şəkildə həyata keçirəcəyinə işarədir.

  • Qaranlıqda, Palçıqda Gəzdiyini Görmək

Yuxuda qaranlıqda palçıqda gəzmək insanların pis hadisələr yaşayacağına işarə edir.  Bir insan yuxuda palçıqda gəzirsə, bu həm də çətin bir dövr keçirməsinə işarədir.  Yuxuda qaranlıq bir mühitdə palçıqda gəzmək yuxu sahibinin maddi cəhətdən böyük itkilər yaşayacağı deməkdir.  Qaranlıqda palçıqda gəzmək də yuxu görən insanın çox çətin bir dövrdə olduğuna işarə edir.

  • Düz yolda yol getmək

Bir insan yuxuda düz yolda gedirsə, bu, insanın heç bir şəkildə pis yola düşməyəcəyinə işarə edir.  Lakin insan düz yolda getsə, uzun müddət böyük gəlir əldə edəcəyinə və böyük mülklərə sahib olacağına dəlalət edir.  Yuxuda düz yolda gedən birini görmək həm də onun düz yolda böyük savab qazanmasına işarədir.

  • Yoxuş Yola Çıxmaq

Yuxuda yoxuş yola çıxmaq insanın çətin və yorucu bir həyat sürdüyünə işarədir.  Ancaq insan yoxuşa getsə, məqsədinə çatmaq üçün çox çalışmalı olduğuna yozulur.

  • Ayaqyalın Yola Çıxmaq

Bir insan yuxuda ayaqyalın gəzirsə, insanın narahat bir həyat sürməyəcəyinə və rahatlığa çatacağına yozulur.  Ancaq insan yolda ayaqyalın gəzirsə, bu, insanın çox xoşbəxt günlər keçirəcəyinə işarədir.

  • Palçıqda Yol Getmək

Yuxuda xəstə birinin palçıq görməsi o insanın xəstəliyinin davam edəcəyinə işarədir.  Ancaq xəstə yuxuda palçıq görsə, bu, insanın müəyyən müddətdən sonra problemlərindən qurtulacağına və eyni zamanda xəstənin tezliklə şəfa tapacağına dəlalət edir.

Bir insan yuxuda özünü palçıqda görsə, ümumiyyətlə bu adamın pis hadisələrə qarışacağına yozulur.  Ancaq insan özünü palçığa batdığını görsə, böyük maddi və mənəvi itkilər yaşayacağına işarədir.

  • Kiminsə Paltarına Palçıq Bulaşması

Yuxuda kiminsə üstünə palçıq vurmaq, ümumiyyətlə, insanların kirdən uzaq yaşadığına, pislikdən uzaq olduğuna işarədir.  Eyni zamanda yuxuda insanın başına palçıq vurulması yuxu görən insanın qısa zamanda ətrafındakı pisliklərdən qurtulacağına işarədir.

  • Ayaqqabı ilə Palçıqda Yerimək

Bir insan yuxuda ayaqqabısı ilə palçıqda gəzirsə, bu, insanın ailə həyatında problemlər olduğuna işarə edir.  Ayaqqabı ilə palçıqda gəzən adam da insanın qarşısında müəyyən maneələrin olduğunu göstərir.

Küçədə gəzmək çətinliklərin öhdəsindən gələrək xoşbəxt olacağınıza işarədir.

Meşədə gəzmək və ya ağac kəsmək işlərinizi qaydasına salmağa və bütün çətinliklərə qalib gəlməyə yozulur.

Sirat körpüsünü görmək və ya üzərində gəzmək hər cür səfərə yozulur.

Yağış yağarkən çətirlə gəzmək, yuxu görən insanın çox çətin vəziyyətdə qaldığı zaman ona böyük dəstək verəcək yaxşı bir dostu olduğuna işarədir. ( Yuxuda yagis gormek ) Yağışda gəzmək dərdlərinizdən və xəstəliklərinizdən qurtulmaq deməkdir.

Yuxuda dar və ya daşlı yolda getmək başınıza bəzi döyüşlərin gələcəyinə işarə edir. Asfalt yolda getmək hər işdə uğura işarədir.

Yuxuda Kəbə istiqamətində addımlamaq dində salehliyə və müjdəyə dəlalət edir.

Yuxuda mərhumun tabuta qoyulduğunu və onun dəfnində insanların getdiyini görmək izzət və şərəfə işarədir.

Bir insan yuxuda yırğalanaraq yeridiyini görsə, dindəki nöqsan və səhvlərinə dəlalət edir.  Yuxuda yelləncək gəzmək dünyadakı müvəqqəti şərəfə işarədir.

Yuxuda tək ayaq üstə atılıb getdiyini görmək oğurluğa yozulur.  Çünki oğru tez-tez bir yerdən başqa yerə tullanır və evlərə belə girir.

Yuxuda düz və düzgün yolda getdiyinizi görmək həyatınızda çox müsbət dəyişikliklər edəcəyinizə işarədir.  Başınızı aşağı salıb yerimək ömürünüzün uzun olacağına yozulur.

Həmçinin yuxuda yağışın altında gəzmək qocalıqda çox rahat və xoşbəxt bir həyat yaşayacağınıza işarədir.

Düz yolda getmək İslamın prinsiplərinə əməl etmək deməkdir, Küçədə çanta və ya sənədlə gəzmək səriştəliləri dövlət qulluğuna aparacaq, Ayaqyalın gəzmək kədər və qəm-qüssənin getməsinə səbəb olacaq, Orta və mülayim kursla yerimək. təvazökarlığa, təqvaya, qaçaraq yerimək düşmən üzərində qələbəyə, geriyə getmək dini pozğunluğa və ya başladığı işdən əl çəkməyə səbəb olar.

Yuxuda təkəbbürlə yeriyərkən üzü üstə yıxılmaq dünya və axirətdən məyus olmaqdır.Yuxuda səmada gəzdiyini görmək yağış suyunun üstündə gəzmək, tək ayaqla yerimək isə yarısının həyatını itirdi, Din, müvəqqəti namus və nüfuz baxımından acizliyə doğru yellənərək getməyə;  Sahib belə yerisə, malının hesabını soruşacağına dəlalət edir.

Düz və doğru yolda getdiyini görmək onun həyatında çox müsbət dəyişikliklər edəcəyinə işarədir.  Başınızı önə əyərək yerimək ömürünüzün uzun olacağına yozulur.  Yağışda gəzmək qocalıqda çox rahat və xoşbəxt bir həyat sürəcəyinizə işarədir.

Düz və doğru yolda getdiyini görmək onun həyatında çox müsbət dəyişikliklər edəcəyinə işarədir.  Başınızı önə əyərək yerimək ömürünüzün uzun olacağına yozulur.  Yağışda gəzmək qocalıqda çox rahat və xoşbəxt bir həyat sürəcəyinizə işarədir.

Yuxusunda yolda gedən insan, sonunda istədiyinə nail olacağına işarədir.  Onun getdiyi yol nə qədər gözəl olsa, yuxu bir o qədər yaxşı yorulur.

Yuxuda düşmən əsgərinə qarşı yerimək elm və mal tələbində qətiyyət və ixlaslı olmağa, bəzən həccə hazırlaşmağa və ya həcc mövsümünə çatmağa işarə edir.  Bir şəxs yuxuda düşmən əsgərinə qarşı yürüş etsə, o insan itaət və qüvvət gətirə bilməyəcəyi bir işdə nəfsi və ya maddi imkanı ilə qorxuya düşər və təhlükəyə düşər.

Kim yuxuda düz və düzgün yolda getdiyini görsə, yaxşı savab qazanar.  Onun küçədə gəzdiyini görən və əlində hansısa göstərişi olan adama, əgər səriştəlidirsə, ona dövlət qulluğu verilir.  Yuxuda ayaqyalın gəzmək kədər və qəm-qüssənin keçəcəyinə, dinin gözəlliyinə, mötədil bir şəkildə yerimək isə Allah (C.C.) qarşısında təvazökar olmağa dəlalət edir.  Qaçaraq yerimək düşmənə qalib gəlməkdir.  Geriyə doğru addımlamaq, başladığı bir işdən geri qayıtmağa, əgər bir işə başlamadısa, dayandırmağa işarədir.  Bəzən geriyə doğru yerimək yuxu görənin dininin pozğunluğuna və vəziyyətinin dəyişməsinə dəlalət edir.  Təkəbbürlə getdiyini görsə, bu, yuxu görənin dünyada və axirətdə məyusluq və itkilərə düçar olacağına işarədir.Onun tənha bir adam olduğunu, gözətçi kimi gəzdiyini görmək isə, həmin adama nəzakətlə çatacağına işarədir. şər.Təhlükə və güvən içində səyahətə işarədir.İnsan başını aşağı salıb yeriyirsə, bu onun uzunömürlülüyünə işarədir.İnsanın çalışıb qazanaraq yeriməsi sağlam işlərə dəlalət edir.Gəzmək qorxu,təhlükə və güvən içində səyahətə işarədir.İnsan başını aşağı salıb yeriyirsə,ömrünün uzun olmasına dəlalət edir.  Bir şəxs xəstəliyə görə qocaldığını və ya dəyənəklə getdiyini görsə, bu, həmin şəxsin əsa istifadə etməli olacağına işarə edir.  İnsanın tək ayaq üstə yeridiyini görmək malının və ya canının yarısının getməsinə işarədir.Cansızların yeridiyini görmək zorakılığa və bəlaya işarədir, bəzən bu yuxu din və dünya işlərində ehtiyatlı davranmağa, sonra isə yardımın xalq tərəfindən görülməsi.insanların əxlaqının əlamətidir.

Yuxuda yırğalanaraq yerimək dini həyatında nöqsanlara yol verdiyinə işarədir.  Yenə yellənərək yerimək dünyada tez müvəqqəti namus əlamətidir və əgər sahibi sahibidirsə, ondan bu pulu necə qazandığı soruşulacaq. Yuxuda yırğalanaraq gəzmək dində səhvə işarə edir.

Yenə yellənərək yerimək dünyada tez müvəqqəti şərəfə dəlalət edir və əgər sahibidirsə, ondan bu mülkü haradan aldığı soruşulacaq.

Bir insan yuxuda yırğalanaraq yol getdiyini görsə, dindəki nöqsan və səhvlərinə dəlalət edir.  Yuxuda yelləncək gəzmək dünyadakı müvəqqəti şərəfə işarədir.

Yuxuda yelləncəkdə yellənmək, evli və ya subaylar üçün çox vacib bir dövrün girdiyinə işarədir.

Yuxuda yellənməklə yerimək sözünün yuxu təfsiri çox qısa şəkildə izah edilir.  Belə bir vəziyyətdə yuxunuz haqqında diqqətlə düşünməli, yuxunuzda başqa nə obyektlərin və hərəkətlərin olduğunu müəyyənləşdirməli və buna uyğun olaraq axtarış etməlisiniz.

Dəyərləndir

Əlaqəli yazı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yoxla
Close
Back to top button