Yuxu yozma

Yuxuda qus gormek

Yuxuda qus gormek demək olar ki, hər sözdə oxşar şərhlərlə hamilədir.  Yuxuda quş tutmaq, bilmədən kiməsə zərər vermək mənasına gələ bilər.  Böyük bir quş görmək zənginlik əlaməti ola bilər.

Yuxuda quş görməyin təfsiri görülən quşun növü və ölçüsündən asılıdır.  Böyük bir quş görmək rütbə, əzəmət və zənginliyə işarə edə bilər, sevimli quş isə kədər, qəm və ya pis hadisələrə işarə edə bilər.

Yuxuda Quş Görmək mənaları

Yuxuda quş görmək tərcüməçilər tərəfindən çox fərqli yozulmur.  Amma quşun növünün məlum olub-olmaması, sevimli olub-olmaması bəzi fəzilətlərdən xəbər verir.  Yuxuda naməlum quş görmək evdə xəstəliyə və ya ölümə işarədir.

Yuxuda böyük quş görmək zəngin olmağa, mal-mülk əldə etməyə işarədir.  Ümumiyyətlə, yuxuda quş görməyin ekvivalenti ölümə, pula, narahatlığa və sevincə işarə edir.  Yuxuda görülən quşun növü yuxunun fərqli yozumunu təmin edir.

Yuxuda Quş Tutmaq

Yuxuda quş tutmaq, bilmədən kimisə incitmək deməkdir.  Kim yuxusunda quş tutduğunu görsə, istəmədiyi bir şəkildə kiməsə zərər vermək deməkdir.  Quş tutmaq yuxu sahibinin xeyrinə şərh edilmir, çünki bu, azadlıqların məhdudlaşdırılması deməkdir.

Yuxuda quş tutduğunuzu görüb sevinmək, edilən səhvlərdən dərs alınacağına işarədir.  İnsanın vicdanının səsinə qulaq asaraq səhvini başa düşməsi və ondan üz döndərməsinə müdrikdir.  Yuxuda tutulan quş böyükdürsə, yuxu görən insanı böyük sərvət gözlədiyi deyilir.

Yuxuda Ağ Quş Görmək

Yuxu tərcüməçiləri yuxuda görülən ağ quşun təmizliyə və saflığa işarə olduğunu bildirirlər.  Yuxu görən insanın pak işlər görəcəyi, halal ruzi qazanacağı deyilir.  Yuxuda ağ quş görməyin mənası da evlilikdir.  Çox arzulanan bir evlilik varsa, bunun baş verməsi müdrikdir.  Yuxuda ağ quş görmək sevilən birinin tezliklə qovuşacağına yozulur.

Yuxuda xəstə quş görmək

Bir yuxuda xəstə quş köməyə ehtiyacı olan bir insana işarə edir.  Alimlər bu insanın yuxu sahibinin köməyinə ehtiyacı olduğunu iddia edirlər, buna görə xəstə quş yuxuya girir.  Yuxu təfsirçiləri, yuxuda görülən xəstə quşun problem yaratmayacağına işarə etdiyini, eyni zamanda problemli insanlara işarə etdiyini söyləyirlər.

Yuxusunda xəstə quş görən hər kəs ətrafına yaxşı baxmalı, maddi, mənəvi və ya xəstəlik şəklində köməyə ehtiyacı olan insanları tanımalıdır.  Bu insana kömək etmək böyük mükafatlarla mükafatlandırılacaqdır.

Yuxuda Quş dimdiyi görmək

Yuxuda quş dimdiyi görülsə, yuxu sahibinin gec məşhur olacağına işarə edir.  Bütün insanların tanıdığı bir şəxsiyyət olduğuna işarədir.  Yuxuda quş dimdiyi görmək həm də yuxu görənin ömrünün uzun və xoş keçəcəyinə işarədir.  Quşun dimdiyinin nəyəsə dəydiyini görmək ətrafdakılardan zərər görmək deməkdir.  Bu vəziyyətdə məkrli insanlar diqqətli olmalıdırlar.  Yuxuda quş dimdiyi görmək, xoş xasiyyətli insanlarla dostluqdan qaçmağa yozulur.

Yuxuda quş nəcisini görmək

Qədim yuxu tərcüməçiləri deyirdilər ki, yuxuda quş nəcis görmək dinc həyata işarə edir.  Eyni zamanda, insanın ruzisinin artacağına və çox səmimi dostluqlar quracağına işarə edirlər.  Yuxuda quş nəcisini təmizlədiyinizi görmək qısa müddətli durğunluğa, yorğunluğa və xəstəliyə işarə edir.  Lakin bunun qısamüddətli olacağı vurğulanıb.  İnsanın bu yuxudan sonra mütləq sağlamlığına fikir verməsi və ətrafdakılara kömək etməkdə həssas olması vurğulanır.

Yuxuda Ağ Quş bəsləmək

Yuxu görən insanın gələcəyi ilə bağlı xəyalları, planları, düşüncələri və hədəfləri var deməkdir.  İnsanın öz gələcəyi üçün böyük məqsədləri olduğunu və yaxşı düşüncələrə sahib olduğunu göstərir.

Ağ quş sürüsü görmək

Yuxu görən insanın çox xoşbəxtlik gətirəcək xəbərlər alacağına, bu xəbər qarşısında çox sevinəcəyinə, quşlar kimi havada uçacağına işarə edir.  Bəxtinizin açılacağına və bəxtinizin həmişə açıq olacağına işarədir.

Ağ Quş Lələyi Görmək

Yuxuda ağ quş lələyi görmək, kədərdən, sıxıntıdan,  qurtulacağına və bu bəlaların yükünü ataraq insanın rahatlayacağına, yüngülləşəcəyinə, hüzurla dolacağına işarədir.

Yuxuda quş görməklə bağlı digər yozumlar:

Yuxuda quş görmək, kiminsə təkəbbürü üzündən zərər çəkəcəyinizə işarədir.  Quş əti yediyinizi görəndə, nə diləsə, tezliklə olacaq.  Çöl quşu görmək çox qısa müddətdə işiniz və dolanışıqınızla bağlı xoş xəbərlər alacağınıza işarədir.  Üzərinizə bir quşun qonduğunu görmək, işinizdə uğur qazanacağınıza və məqsədinizin həyata keçəcəyinə işarədir.  Əlinizdə quş oxuduğunu görmək, hər hansı səbəbdən kədər və qəm çəkəcəyinizə işarədir.  Yuxuda quş yuvası görmək evlənməyə, kişi üçün alverə, qadına hamilə qalmağa yozulur.  Yuxuda quş görmək müxtəlif cür yozulur.  Yuxuda quşun gəlib başına qonduğunu görmək ruzinin bol olmasına, yaxşı iş görməyə (yaxşılıq etməyə) və xeyir qazanmağa işarə edir.

Yuxuda quşun gəlib çiyninə qonduğunu görmək, arzuya çatmağa, diləyinə çatmağa, arzunu həyata keçirməyə işarədir.  Yuxuda tanımadığı və ya növü bilinməyən quş görmək Əzrayıl (ə.s) kimi yozulur.  Yuxuda əlindəki quşun öldüyünü görən şəxs yuxu sahibinin kədər və qəm-qüssəyə düşəcəyinə və ya bəlaya düçar olacağına işarədir.  Quşun onu arxaya (arxaya) apardığını görmək bu təfsir kimi yozulur.  Əgər insan yuxuda quşun üstünə düşdüyünü görsə, bu, onun yanına qonaq gələcəyinə işarədir.  Yuxusunda yanında bir quşun gəlib qonduğunu görən adamın sevinəcəyinə dair müjdə alacağı və ya alacağı deyilir.  Yuxuda başınızın üstündə quşların uçduğunu görmək, yuxu görənin böyük bir məqama, dərəcəyə və dərəcəyə yüksələcəyinə işarədir.  Yuxuda quş əti yediyinizi görmək istəyinizə çatmağa, məqsədinizə çatmağa işarə edildiyi deyilir.

Yuxuda arvadı hamilə olan kişinin üzərinə qonan quşun qanadını sındırmaq, doğulacaq uşağın uzunömürlü olmasına;  Quşun uçuşu doğulacaq uşağın qısa ömürlü olacağına işarə edir.  Yuxuda görülən böyük quş zəngin insana, kolleksiyaçıya, alimə, tacirə, prezidentə və idarəçiyə işarə edir.  Yuxuda böyük quş görmək itaətkar olduğunuza işarədir.  Yuxuda su quşu görmək iki cəhətdən rəhbərliyə və xüsusi vəzifələrə təyin edilmiş şərəfli insanlara işarə edir.  Bəzən yuxuda su quşu görmək kişilərin quruda və dənizdə səyahət etməsinə işarədir.  Yuxuda başının üstündə çoxlu quş uçduğunu görmək, səriştəlidirsə, bir şəhərin valisi, idarəçi və ya başçı olmağa işarə edir.  Yuxuda quşların gözəl səslə oxuduğunu görmək, istər kişi olsun, istərsə də qadın olsun, səs sənətçilərinə işarə edir.  Yuxuda salxım quşlar görmək, onları yeyən və ya rastlaşan adam üçün qızıl, gümüş və sultanlıq əldə etmək deməkdir.

Bir yerdə quşların cıvıldadığını görmək oyer üçün kədər, qəm və şiddətə işarə edir.  Yuxuda quşla danışdığınızı görmək ləyaqət və şərəfə işarədir.  Yuxuda quşun əlində öldüyünü görmək qəm və kədərə işarədir.  Bir insan yuxuda göydən bir quş gəlib onun yanına endiyini görsə, bu, müjdə və ya xoş xəbərin gələcəyinə işarə edir.  Yuxuda naməlum quş görmək məsləhət və nəsihətdir.  Naməlum quş da ruzidir.  Yuxuda yanında gözəl quş görmək, yuxu sahibinin əməllərinin gözəlliyinə;  ya da bir insanın ona müjdə ilə gələcəyinə işarə edir.  Yuxuda yanınızda çirkin quş olduğunu görmək, yuxu görənin əməllərinin pis olduğuna və ya bir insanın ona pis xəbərlə gələcəyinə işarə edir.  Yuxuda görülən qara quşlar günah və pis işlərə işarə edir.  Yuxuda görülən ağ quşlar yaxşılığa, xeyirli və təmiz işlərə işarə edir.  Yuxuda görülən alçaq və kül rəngli quşlar ikiüzlülük və qarışıq əməllərə dəlalət edir.

Yuxuda yıxılmış quş görmək onun bilicisi üçün oyun və əyləncəyə, yüksək rütbəyə, rahatlığa, sevincə və sahib olanlar üçün düşmən üzərində qələbəyə işarə edir.  Yuxuda əti yeyilən quşu görmək asan və zəhmət çəkmədən əldə edilən zənginliyə və xeyirə dəlalət edir.  Yuxuda erkək quş görmək, kişi;  Dişi quşları görmək də qadına işarə edir.  Yuxuda daim suda olan quş görmək, dolanışığı suda olan insanlara və ya təqva və təmizlik sahibinə işarə edir.  Yuxuda yırtıcı və çöpçü böyük quş görmək yerdəki vəhşi heyvan və zəhərli zərərvericilərə işarə edir.  Yuxuda incidən, lakin insanların öyrətdiyi quş görmək ləyaqət, hal, şərəf və faydalı ruzi və faydaya işarədir.  Yuxuda uça bilməyən, toyuq quş görmək əhdi pozmağa və üsyanla məşğul olmağa işarə edir.  Yuxuda pis quş görmək düşmənə işarə edir.  Yuxuda pis deyil, yalnız xeyirli quş görmək qorxudan, halal yeməyə, qorxudan amanda olmağa, paltara dəlalət edir.

Bildirçin görmək

Yaxşı yemək kədərdən qurtulmağa və sözünü tutmağa dəlalət edir.  Bıldırcın quşu şəhərdə yaşayan insanlara verilən nemətlərə şükür etməməyə işarə edir.  Bəzən yuxuda bildirçin quşu görmək uzaqdan gələcək zənginliyə və bərəkətə işarə edir.  Yuxuda ovladığınızı və ya bildirçin tutduğunuzu görmək, Allahın izni ilə heç gözləmədiyiniz bir yerdən gələcək ruzi və bərəkətə işarədir.

Bülbül görmək

Bülbül danışan, gözəl səsi və gözəl səsi olan oğula işarə edir.  Evinizdə bülbül olduğunu görmək belə bir uşağın və ya yaxşı danışan dostunuza işarədir.  Yuxuda bülbül görmək-varlı insana, zəngin və iffətli qadına, Quran qarisi və xeyirxah oğula yozulur.

Bəzən böyük bir quş görmək zəngin bir insana, kolleksiyaçıya, alimə, tacirə, prezidentə və ya idarəçiyə işarə edir. Yuxuda böyük quş görmək böyük himayədarlığa, mənəvi yolda irəliləyişə və yüksək dərəcələrə işarə edir.

Yırtıcı quş görmək yerdəki zərərvericilərə işarə edir.  Evli çöl quşları və digər ət yeyən quşlar ruzi və fayda nişanəsidir.

Su quşu;  prezidentlik və liderlik, xüsusi bir missiya, dəniz və quru səyahətinə aiddir.

Yuxuda quşun üzərinizə düşdüyünü görmək qonaqların gələcəyinə işarə edir.  Gözəl səslənən quşlar səs sənətçilərini göstərir. Yuxuda quş səsini eşitmək yüksək səslə ağlamağa işarə edir.

Quş salxımları qızıl və gümüşün əlamətidir, təmtəraqlı bir həyat sürmək üçün.

Üzərinə qonan quş görən adamın arzusu yerinə yetər.

Quşun yuxarıda uçduğunu görmək bu yozumun əksidir.

Başına qonan quş görən adam bundan faydalanar.

Əgər göydən enən quş kilsədən kiçik bir daş götürüb uçarsa, bu, üsyankarın böyük bəlaya düçar olacağına və ya öləcəyinə işarədir.

Göydən enən quş yuxu görənin evindən və ya naməlum yerdən kiçik çınqıl daşı götürsə, yuxu görənin övladı və ya başqası xəstələnər.

Göydən enən quşun kiçik daşları götürüb yuxu görənin üzərinə atdığını görmək yaxşılığa və xeyirə, gözəl təhsilə və elm öyrənməyə dəlalət edir.

Yuxuda ebabil quşlarının və ya naməlum quşların düşmənə isti daş atdığını görmək, Allahın (c.c.c) köməyi ilə qələbə qazanmaq;  Bu quşların insanlara daş atdığını görmək oraya enəcək əzaba işarədir.

Yuxuda gözəl quş görmək şad xəbər deməkdir;  çirkin quş pis və kədərli xəbərlərə işarədir. Başınıza bir quş qonduğunu görmək liderlik və bir işə rəhbərlik etmək əlamətidir.

Quşla danışdığını görmək şərəf və şöhrət qazanmağa işarədir.

Əlində quşun öldüyünü görən hər kəs  və kədərlənər. Kürəyinə yüklənmiş quş görmək qəm və kədər əlamətidir.

Quşun gözünü çıxardığını görmək insana görə mənəviyyatının korlanmasına işarədir. Yuxuda quşların hardasa oxuduğunu görmək o bölgənin camaatının bədbəxtliyinə dəlalət edir.

Bir yerdə müxtəlif növ quşlar görmək o bölgəyə yad əsgərlərin gələcəyinə işarə edir.

Yuxuda su quşu olduğunu görmək, yox, prezidentlik və murat deməkdir. Yuxuda su quşu görmək digər quşlardan yaxşıdır. Su quşunun tükü, əti və sümüyü rütbə və şərəf nişanəsidir.

Dəyərləndir

Əlaqəli yazı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yoxla
Close
Back to top button