Yuxu yozma

Yuxuda kabab gormek

Yuxuda kabab gormek yuxu görənin çox gözəl, bərəkətli və zəngin ömür sürəcəyinə işarədir.  Bu o deməkdir ki, insan asanlıqla, halal yolla çörəyini qazanacaq, böyük pul qazanacaq, ailəsini gül kimi dolandıracaq.  Maliyyə çətinliyi, borc və yoxsulluq olmadan, hesabları necə ödəyəcəyini düşünmədən yaşanacaq bir həyata işarə edir.  Bu o deməkdir ki, yuxu sahibi düşünmədən istədiyi qədər xərcləyə biləcək, rahat olacaq, seyfi heç vaxt boş olmayacaq.

Yuxuda kabab bişirmək

Yuxusunda kabab bişirdiyini görən insanın yorulmadan, beli əyilmədən, kürəyini tərləmədən istədiyi gəlirə çatacağı deyilir. Yuxu sahibi öz işinin müdiri və ya bir iş yerində menecer olaraq, əzilməyə ehtiyac duymadan sadəcə işi idarə etməklə gəlir əldə edəcək.

Yuxuda Kabab Yediyinizi Görmek

Yuxuda kabab yediyinizi görmək qismət deməkdir.  Yuxu sahibinin işinin gücünün yaxşı gedəcəyinə, işinin açılacağına, müştərilərinin artacağına və buna uyğun olaraq qazanclarının da artacağına işarə edir.  Yuxu sahibinin bəxtinin aydın, taleyinin xeyirli olacağına işarə edir.

Yuxuda Quzu Kababı Yemək

Yuxuda quzu kababı yediyini görən şəxsin ailəsinin yeməyini lazımsız yerə və özbaşına israf etməsinə yozulur.  Yuxu sahibinin gəliri ailəsinin əsas ehtiyaclarını ödəməyə və hesablarını ödəməyə, əyləncəyə xərcləyərək, yoxsulluğa salır.

Yuxuda qabırğa kababı yemək

Bir insan yuxuda qabırğa kababı yediyini görsə, bəd xəbər alacaq və ya mənfi hadisələr yaşayacaq və kədərə düçar olacaq.  Dərd, çətinlik və bəla şəklində ifadə olunur. Yuxu sahibinin bədbəxtliklərlə üzləşəcəyinə işarədir.

Yuxuda Şiş Kabab Görmək

Yuxuda kabab şişi görmək – yuxu görənin savadlı bir ticarət adamı olacağına, adının hamı tərəfindən tanınacağına və uğurlu işləri sayəsində təqdir olunan bir işə sahib olacağına işarədir.

Qızardılmış kabab mala, ruzi müjdədən əmin olmaq, qorxudan uşağa əmin olmaq, qəmli olanın sıxıntısından qurtulmağa uşaq tərəfdən gələcək qəm-qüssəyə. Bişməmiş kabab, elm və sənət öyrədən, kababçılıqda istifadə olunan və ya işi həll olunan nökər üçün, Heyvan qabırğasından hazırlanan kabab Qadına və ya bir məsələdən üzülməyə işarə edir.

Yuxuda kabab bişirmək asan yollarla pul qazanacağınıza işarədir.  Kabab yemək ağır xəstəlik deməkdir.

Yuxuda kabab gormek qısmətə yozulur.  Bişmiş kabab dərdi, yağlı quzu ətindən, kabab mala;  Zəif quzu ətindən kabab zəhmətlə qazanılan pul deməkdir.  Yuxuda quzu kababı yemək oğlunun qazancından yediyinə işarədir.  Mal ətindən hazırlanmış kabab yemək;  kişi üçün,  təhlükəsizliyə, qadın üçün əgər hamilədirsə, oğlan uşağı dünyaya gətirməyə;  Əgər yoxsa, bu, evlənəcəyinizə işarədir.  Yuxuda odda bişmiş dəvə əti yemək oğlan olmağa;  dişi dəvə əti qəddarlıqla əldə edilən mal kimi müəyyən edilir.  Çiy quş əti yemək qadın üçün qeybətdir;  kişilər üçün qəzəb kimi yozulur.  Kabab və quş yemək zəhmətlə əldə edilən mallara aiddir.  Heyvanın qabırğasından hazırlanan kabab yemək cansıxıcılıq kimi yozulur.   Bəzi təfsirçilərin fikrincə, heyvanın qabırğasından hazırlanan kabab da qadın adlanır.  Çünki Hz.  Həvva, Adəmin sol tərəfindən yaradılmışdır.  Qadın sərvəti əvəzinə heyvan qolunun bişirdiyi kabab yemək;  Kababın bişmədən çiy yeyilməsi qeybətə  dəlalət edir.  İbn Sirinə görə kabab qəm,  və ya haramdır.

Yuxuda qoyun kəsib kabab bişirdiyinizi görmək ailənizdən birinin xəstələnəcəyinə dəlalət edir.  Başqa bir rəvayətə görə: Yuxuda görülən kabab dolanışıq üçün müjdədir.  Əgər kabab bişməyibsə.  Uşağın yanından çıxacaq bir kədərdir.  Kabab ətli yağlı quzu, çox mala;  Zəif olarsa, az pul və zəhmətlə əldə olunacaq ruziyə işarədir.  Yuxuda quzu kababı yeyən şəxs öz övladının qazancını yeyir.  Sığır kababından qorxan adam üçün təhlükəsizlik, hamilə arvadı olan qızılbaş üçün isə oğlan uşağının müjdəsidir.  Kabab əti bişmiş kimi yeyənlər üçün zənginlikdir.  Yuxuda mal əti yeyən adamı hakimə aparırlar.  Oğlak kabab yeyən üçün oğlan əlamətidir.  Yuxuda oyaq ikən odda bişmiş yemək yemək haram riskdir.  Kabablı mal əti qorxudan əmin olmaqdır. Yuxu sahibi uşaq gözləyirsə, doğulacaq uşaq oğlandır və onun sevinci kababın ətli və yağlı olması ilə mütənasibdir. Yuxuda erkək dəvə kababı yeyən adamın oğlan uşağı olar.  Qızardılmış erkək dəvə.  qorxudan əmin olmaqdır.  Bəzi tərcüməçilər kabablı erkək dəvəyə, intizamı yaxşı olan və utanmayan azad adamın övladına istinad edirlər.  Dedilər ki, kabab bişirilməsə, o uşaq işində, qazancında anlayışlı, müdrik olmaz.  Kabab və ya bişmiş quş əti qadının zülm və hiylə ilə əldə edəcəyi maldır.  Quşların əti bişməyibsə.  yuxu görən həmin qadının paltarını geyinər və onu təqib edər.

Ya kababda bişirilən, ya da tavada qızardılan quş balası zəhmət və səylə təkmilləşdirilmiş məhsuldur.  Heyvanın qabırğasından hazırlanan kabab yemək ağırdır, insana dəyəcək qəm-qüssədir.  Qabırğa tərəfinin kababına “qadın” da deyirlər.  Başdan yarışa bədən kababı, qızlar;  Digər tərəfdən, aşağı tərəfə də oğlanlar deyilir.  Kol kababı bişmişsə, aldadılmış qadının görəcəyi rizkaya, bişirilməsə paltara işarədir.  Kim yuxusunda bir tikə kabab aldığını görsə, pul müqabilində adam tutur.  Yuxuda kabab və ya bişmiş ət yediyini görən insan, bəla və sıxıntı ilə ruzi qazanar.  Bəzən kabab yeyən adama qorxu gəlir.  Bəzi rahiblər, kabab, qəm, və ya haram mala yozur.  Bəziləri yuxuda qoç kababı görən adamın xəstələnəcəyini, ya əzab çəkəcəyini, ya da həbs olunacağını söyləyiblər.  Yuxuda dişi qoyun kabab etdiyini görən adamın arvadı və ya anası və ya evdən bir qadın xəstələnər.  Quzu, uşağı kabab etdiyini görən adamın övladı xəstələnər.  Uşaq gözləyən şəxs yuxuda mal əti kabab bişirdiyini görsə, övladı olacaq.  Uşaq gözləmirsə.  hər kəsdə qorxu gəlir .  Bəzən kabab bəladan qurtulmağa, düşmən üzərində qələbə qazanmağa, oğul dünyaya gəlməyə işarədir.

Yuxuda kabab bişirilən şişlərdən birini və ya corabların toxunduğu dumanı görmək, iş həyatında düzgün və yaxşı idarəçi olduğunuza işarədir.  Yuxuda quşdan və ya ətindən tava kabab görmək tələskənliyə, qazanc və ticarət mallarına işarədir.  Tərəvəz kababı borcu ödəməyə, gecikdirilməsi lazım olan işi tələsdirməyə, sevinib sevincə, kədərə, qəmə, ehtiyaclara işarədir.

Dəyərləndir

Əlaqəli yazı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yoxla
Close
Back to top button