Din

Mucir duasi

Allah Rəsulundan (s.ə.v.) nəql olunan mucir duasi adı i ali bir duadır;  Cəbrayıl bu duanı Peyğəmbər Makam-ı İbrahimdə dua edərkən ona gətirdi.  Kef’amÎ bu duanı “Beledu’l-Emin” və “Misbah” adlı əsərində qeyd etdi və onun haşiyəsində  fəzilətindən bəhs edərək və bir yerdə bunları söyləmişdi: Kim bu duanı Ramazan ayının on birinci, on ikinci, on üçüncü günlərində oxusa günahları, yağış dənələri, ağacların yarpaqları və çölün qumlarının sayıaı qədər olsa bilə bağışlanır. Bu duanı xəstənin şəfa tapması, borcun ödənməsi, zəngin olmaq, qəm və kədərlərin keçməsi üçün oxumaq təsirlidir.

Mücir duasının mənası belədir:

” Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə”

Pak və münəzzəhsən ey Allah, ucasan Ey Rəhman, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Rahim, ucasan ey Kərim, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Hökmdar, ucasan ey İxtiyar sahibi, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Quddus, ucasan Ey Salam, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Aman verən, ucasan ey İqtidarlı, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Əziz, ucasan Ey Qadir, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Kibrli, ucasan Ey Qüdrətli, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Xaliq, ucasan Ey Vücuda gətirən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Surət bəxş edən, ucasan Ey Təqdiratı müəyyən edən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Hidayət edən, ucasan Ey Baqi qalan, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Bəxş edən, ucasan Ey Tövbəni qəbul edən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey (düyünləri)Açan, ucasan Ey Fərəh bəxş edən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Ağa, ucasan Ey Mövla, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Yaxın, ucasan Ey Qoruyan, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Bağışlayan, ucasan Ey Geri qaytaran, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Həmd olunan, ucasan Ey Alicənab, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Qədim, ucasan Ey Əzim, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Bağışlayan, ucasan Ey Şükrü qəbul edən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Şahid, ucasan Ey Şahidlik edən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Mehrməhəbbətli, ucasan Ey Əliaçıq, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Ayağa qaldıran, ucasan Ey Varis, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Dirildən, ucasan Ey Öldürən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Şəfqətli, ucasan Ey Rafiq, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Həmdəm, ucasan Ey Munis, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Əziz, ucasan Ey Qadir, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Cəlalətli, ucasan Ey Gözəl, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Xəbərdar, ucasan Ey Görən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Qəbul edən, ucasan Ey Qüvvətli, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Məbud, ucasan Ey Mövcud, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Bağışlayan, ucasan Ey Qüdrətli, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey yad olunan, ucasan Ey Şükür olunan, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Bəxş edən, ucasan Ey Pənahgah, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Camal, ucasan Ey Cəlal, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Əvvəl, ucasan Ey Ruzi verən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Doğru danışan, ucasan Ey Yaran, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Eşidən, ucasan Ey Sürətli (duaları tez qəbul edən), cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Uca, ucasan Ey Var edən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Təsir, ucasan Ey Mütəal, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Hökm verən, ucasan Ey Razı qalan, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Qalib, ucasan Ey Zahir, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Alim, ucasan Ey Hakim, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Daim, ucasan Ey Qaim, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Çəkindirən, ucasan Ey Payları bölən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Ehtiyacsız, ucasan Ey Ehtiyacsız edən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Vəfadar, ucasan Ey Qüvvətli, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Kifayət edən, ucasan Ey Şəfa verən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Önə keçən, ucasan Ey Təxirə salan, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Başlanğıc, ucasan Ey Son, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Zahir, ucasan Ey Batin, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Ümid, ucasan Ey Ümid olan, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Minnət sahibi, ucasan Ey Ehsan sahibi, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Həyy, ucasan Ey Qayyum, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Vahid (tək), ucasan Ey Əhəd (yeganə), cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Ağa, ucasan Ey Səməd (ehtiyacsız), cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Qüdrətli, ucasan Ey Böyük, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Vali (başçı), ucasan Ey Ali, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Uca məqamlı, ucasan Ey Ən uca, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Vəli (ixtiyar sahibi), ucasan Ey Mövla (sərvər), cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Vücuda gətirən, ucasan Ey Var edən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Alçaldan, ucasan Ey Ucaldan, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Ədalətli, ucasan Ey Cəm edən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey İzzət bəxş edən, ucasan Ey Zəlil edən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Mühafizə edən, ucasan Ey Qoruyan, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Qadir, ucasan Ey İqtidarlı, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Bilən, ucasan Ey Helmli, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Hakim, ucasan Ey Hikmət sahibi, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Əta edən, ucasan Ey mane olan, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Zərər verən, ucasan Ey Fayda verən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey İcabət, ucasan Ey Hesab aparan, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Ədalətli, ucasan Ey Fəzilətli, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Lətif, ucasan Ey Şərif, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Rəbb, ucasan Ey Haqq, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Alicənab, ucasan Ey Yeganə, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Əfv edən, ucasan Ey İntiqam alan, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Vüsətli, ucasan Ey Vüsət bəxş edən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Rəuf (mehriban), ucasan Ey Mehrli, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Tənha, ucasan Ey Yeganə, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Qüvvə verən, ucasan Ey Əhatə edən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Vəkil, ucasan Ey Adil, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Aydınlaşdıran, ucasan Ey Mətanətli, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Yaxşılıq edən, ucasan Ey Mehr-məhəbbətli, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Nur, ucasan Ey Nur bəxş edən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Yavər, ucasan Ey Kömək edən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Səbirli, ucasan Ey Sabir, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Sayıb hesablayan, ucasan Ey Vücuda gətirən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Sübhan (təsbih olunan), ucasan Ey Əvəz gününün hakimi, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Dada çatan, ucasan Ey Fəryada yetən, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Yaradan, ucasan Ey Hazır olan, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey İzzət və camal sahibi, ucasan Ey Qüdrət və cəlal sahibi, cəhənnəmin odundan bizə pənah ver, ey pənah verən!

Pak və münəzzəhsən Ey Sən, Səndən qeyri ilah yoxdur. Pak və münəzzəhsən Sən, həqiqətən mən zalımlardanam.(Ey o kəs ki, buyurmusan:) Biz onun (Yunisin) duasını qəbul etdik və onu o qəmdən qurtardıq, möminlərə də beləcə nicat verərik. (Bizi bağışla və qəm-kədəri bizdən uzaqlaşdır.) Allah Muhəmmədə və onun xanidanının hamısına salam göndərsin. Həmd-səna aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Allah bizə bəs edər və O, ən yaxşı vəkildir. Uca və əzəmətli Allahdan qeyrisi tərəfindən sığınacaq və qüvvə yoxdur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button